Giai cung cấp công nhân (giai cấp cho vô sản) là gì? Sứ mệnh lịch sử dân tộc của nó

Giai cấp cho công nhân (giai cấp vô sản) là gì? văn bản sứ mệnh lịch sử vẻ vang của nó.

Bạn đang xem: Vô sản là gì


Khái niệm thống trị công nhân (giai cấp cho vô sản)

Cũng như mọi hiện tượng lạ xã hội khác, kẻ thống trị công nhân là nhỏ đẻ của một thực trạng lịch sử rõ ràng và cùng với sự phát triển của lịch sử, cũng luôn luôn luôn phát triển với những biểu thị và đặc trưng mới vào từng quy trình tiến độ nhất định.

Sự trở nên tân tiến của đại công nghiệp không hầu hết đã làm tạo thêm số bạn vô sản, mà hơn nữa tập hòa hợp họ lại thành một tập đoàn xã hội rộng lớn, thành giai cấp vô sản hiện tại đại. Chính vì vậy, một kết luận rút ra là, giai cấp công nhân tân tiến ra đời gắn liền với sự trở nên tân tiến của đại công nghiệp, nó là thành phầm của phiên bản thân nền đại công nghiệp và béo lên với sự phát triển của nền đại công nghiệp đó.


Trong xã hội tư bạn dạng chủ nghĩa, ách thống trị công nhân là 1 trong trong những giai cấp cơ bản, công ty yếu, đối lập với kẻ thống trị tư sản, là ách thống trị bị kẻ thống trị tư sản tước đoạt hết bốn liệu sản xuất, buộc phải chào bán sức lao động đến nhà tư bạn dạng để sống, bị tách lột quý hiếm thặng dư. Bọn họ là những người dân được thoải mái về thân thể và tất cả quyền buôn bán sức lao động tùy theo cung – cầu sản phẩm & hàng hóa sức lao động. Đây là kẻ thống trị bị tách lột nặng nề, bị túng bấn hóa về vật hóa học lẫn tinh thần. Sự sống thọ của họ phụ thuộc vào quy hình thức cung – cầu sản phẩm & hàng hóa sức lao động, phụ thuộc vào vào công dụng lao đụng của bao gồm ho. Bọn họ phải tạo nên giá trị thặng dư, nhưng giá trị thặng dư lại bị giai cấp tư sản chiếm đoạt.

Dưới công ty nghĩa bốn bản, C. Mác với Ph. Ăngghen đã định nghĩa rằng, “Giai cấp cho vô sản là kẻ thống trị những công nhân làm cho thuê hiện nay đại, bởi mất hết tứ liệu chế tạo của bạn dạng thân, đề xuất buộc bán sức lao động của bản thân để sống”.

Dù giai cấp công nhân có bao hàm những công nhân làm cho những quá trình khác nhau thế nào đi nữa, thì theo C. Mác cùng Ph. Ăngghen, họ vẫn chỉ bao gồm hai tiêu chí cơ phiên bản để xác định, rành mạch với những giai cấp, tầng lớp làng mạc hội khác.

– Một là, về thủ tục lao động, cách thức sản xuất, đó là những người dân lao rượu cồn trong nền thêm vào công nghiệp. Hoàn toàn có thể họ là tín đồ lao hễ trực tiếp hay con gián tiếp quản lý các qui định sản xuất có đặc thù công nghiệp ngày càng tiến bộ và buôn bản hội hóa cao. Đã là công nhân tân tiến thì phải gắn cùng với nền đại công nghiệp, bởi vì nó là thành phầm của nền đại công nghiệp. Giai cấp công nhân tân tiến là hạt nhân, thành phần cơ phiên bản của những tầng lớp công nhân.

– nhì là, về vị trí trong quan liêu hệ cung cấp của thống trị công nhân, chúng ta phải cẩn thận trong nhị trường thích hợp sau:

+ Dưới cơ chế tư bạn dạng chủ nghĩa thì thống trị công nhân là những người vô sản hiện đại, không tồn tại tư liệu sản xuất, nên cần làm thuê, phân phối sức lao động mang đến nhà tư bản và bị toàn thể kẻ thống trị tư sản tách bóc lột. Có nghĩa là giá trị thặng dư mà thống trị công nhân tạo ra bị công ty tư bản chiếm đoạt. Chính căn cứ vào tiêu chuẩn này mà những người công nhân dưới nhà nghĩa tư phiên bản được hotline là ách thống trị vô sản.

+ Sau cách mạng vô sản thành công, ách thống trị công nhân trở thành kẻ thống trị cầm quyền. Nó không còn ở vào vị thế bị áp bức, bị bóc lột nữa, mà lại trở thành thống trị thống


trị, lãnh đạo cuộc đấu tranh cải tạo xã hội cũ, sản xuất xã hội bắt đầu – xã hội làng mạc hội chủ nghĩa. Thống trị công nhân cùng với tổng thể nhân dân lao động thống trị những bốn liệu sản xuất đa phần đã công hữu hóa. Bởi vậy họ không thể là những người vô sản như trước đó và thành phầm thặng dư bởi họ tạo nên là xuất phát cho sự phú quý và trở nên tân tiến của thôn hội buôn bản hội chủ nghĩa.

Căn cứ vào hai tiêu chí cơ bản nói trên, chúng ta có thể định nghĩa kẻ thống trị công nhân như sau:

Giai cấp công nhân là 1 trong những tập đoàn làng hội ổn định định, hình thành và phát triển cùng với quá trình cách tân và phát triển của nền đại công nghiệp hiện đại, cùng với nhịp độ phát triển của lực lượng thêm vào có tính chất xã hội hóa ngày dần cao, là lực lượng lao động cơ bản trực tiếp hoặc gia nhập vào quy trình sản xuất, tái cung cấp ra của cải vật hóa học và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biếu mang đến lực lượng tiếp tế và thủ tục sản xuất tiên tiến và phát triển trong thời đại ngày nay.

Nội dung sứ mệnh lịch sử dân tộc của ách thống trị công nhân

Khi so với xã hội tư bản chủ nghĩa, nhà nghĩa Mác với nhì phát con kiến vĩ đại, kia là quan niệm duy vật dụng về lịch sử hào hùng và học tập thuyết cực hiếm thặng dư, đã chứng minh một cách khoa học tập rằng sự ra đời, phát triển và diệt vong của nhà nghĩa tư bản là tất yếu cùng cũng khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến duy nhất và giải pháp mạng nhất, là lực lượng buôn bản hội nhất có thiên chức lịch sử: xóa vứt chủ nghĩa bốn bản, xóa bỏ cơ chế người tách lột người, giải phóng kẻ thống trị công nhân, nhân dân lao đụng và giải phóng cục bộ nhân lọai khỏi số đông sự áp bức, tách bóc lột, túng thiếu lạc hậu, xây đắp xã hội mới – xóm hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản nhà nghĩa.

Là ách thống trị cơ bạn dạng bị áp bức dưới chủ nghĩa bốn bản, ách thống trị công nhân chỉ hoàn toàn có thể thoát khỏi ách áp bức bằng con phố đấu tranh thống trị chống ách thống trị tư sản, bằng tuyến đường thủ tiêu chế độ tư hữu về tư liệu tiếp tế và tùy chỉnh cấu hình chế độ công hữu về tứ liệu sản xuất. Bằng cách đó, ách thống trị công nhân lâu dài thủ tiêu mọi vẻ ngoài người tách bóc lột người, chẳng mọi tự hóa giải mình, ngoại giả giải phóng cả các tầng lớp lao hễ khác, giải phóng dân tộc và giải phóng cục bộ nhân loại.

Ph. Ăngghen viết: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng nhân loại ấy, – sẽ là sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp vô sản hiện đại”.

Những điều kiện khách quan nguyên tắc sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân

Trong thắng lợi “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, C. Mác, Ph. Ăngghen viết:

“Sự cải cách và phát triển của nền đại công nghiệp đã phá sập bên dưới chân của giai cấp tư sản, thiết yếu ngay cái căn nguyên trên đó giai cấp tư sản đã xây cất lên chính sách sản xuất và sở hữu của nó. Trước hết, giai cấp tư sản tạo ra những bạn đào huyệt chôn nó. Sự sụp đổ của thống trị tư sản và thắng lợi của ách thống trị vô sản số đông tất yếu đuối như nhau”. Thống trị công nhân bao gồm sứ mệnh lịch sử dân tộc thế giới là vì địa vị tài chính – thôn hội khách quan của nó quy định:


– Dưới công ty nghĩa tư bản, với sự cải tiến và phát triển của nền đại công nghiệp, thống trị công nhân ra đời và từng bước phát triển. ách thống trị công nhân là thành phần quan trọng nhất, cách mạng độc nhất vô nhị của lực lượng tiếp tế có chuyên môn xã hội hóa cao. Đây là giai cấp tiên tiến nhất, là lực lượng ra quyết định phá vỡ lẽ quan hệ thêm vào tư phiên bản chủ nghĩa, là fan duy nhất có công dụng lãnh đạo thôn hội thiết kế một phương thức sản xuất mới cao hơn nữa phương thức thêm vào tư bản chủ nghĩa, là ách thống trị tiêu biểu cho xu hướng phát triển của lịch sử vẻ vang trong thời đại ngày nay.

– tuy vậy là giai cấp tiên tiến, nhưng thống trị công nhân không tồn tại tư liệu sản xuất buộc phải buộc chào bán sức lao động của chính bản thân mình cho đơn vị tư bản để sống. Chúng ta bị thống trị tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà người ta đã tạo nên trong thời hạn lao động. Một lúc sức lao động đã trở thành hàng hóa, thì người chủ của nó (người vô sản) nên chịu đựng phần đông thử thách, mọi may xui xẻo của cạnh tranh; số phận của chính nó tùy trực thuộc vào quan hệ cung – cầu sản phẩm & hàng hóa sức lao hễ trên thị phần làm mướn và phụ thuộc vào hiệu quả lao rượu cồn của thiết yếu họ. Họ bị thống trị tư sản áp bức, tách lột và ngày dần bị bần hàn hóa cả cuộc sống vật hóa học lẫn đời sống tinh thần. Vị đó, xích míc giữa thống trị công nhân với giai cấp tư sản là xích míc đối kháng, cơ bản, ko thể cân bằng trong thôn hội tư bản chủ nghĩa. Xét đến mặt phiên bản chất, thống trị công nhân là ách thống trị có lòng tin cách mạng triệt để nhất chống lại cơ chế áp bức bóc tách lột tư bản chủ nghĩa. Những điều kiện sinh hoạt khách quan của mình quy định rằng, bọn họ chỉ rất có thể giải phóng mình bằng cách giải phóng tổng thể nhân các loại khỏi cơ chế tư bản chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng ấy, chúng ta không mất gì xung quanh xiềng xích với được cả nhân loại về mình.

– Địa vị tài chính – buôn bản hội khách quan không những khiến thống trị công nhân trở thành kẻ thống trị cách mạng triệt để cơ mà còn làm cho họ có chức năng thực hiện được sứ mệnh lịch sử đó. Đó là kĩ năng đoàn kết kẻ thống trị trong cuộc đương đầu chống ách thống trị tư sản và kiến tạo xã hội mới. Đó là khả năng đoàn kết cùng với các kẻ thống trị lao động khác kháng chủ nghĩa bốn bản. Đó là năng lực đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức bên trên quy mô quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc.

Xem thêm: Stormwater Là Gì, Nghĩa Của Từ Storm Water, Stormwater Là Gì

Vì vậy, C. Mác cùng Ph. Ăngghen khẳng định: “Trong toàn bộ các ách thống trị hiện đang trái chiều với giai cấp tư sản thì chỉ có kẻ thống trị vô sản thực sự giải pháp mạng. Các thống trị khác phần đa suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp; ách thống trị vô sản, trái lại, là thành phầm của bản thân nền đại công nghiệp”.