Cấu trúc Used to được sử dụng khá phổ biến trong giờ Anh. Nhiều người thấy sự xuất hiện của đuôi "ed" thường đoán các từ này thuộc thì thừa khứ, để tìm hiểu kĩ hơn, hãy xem ngay tại nội dung bài viết dưới trên đây nhé.Bạn sẽ xem: Used for là gì

I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use to là gì?

Use to nếu được sử dụng riêng lẻ sẽ có được nghĩa là: Từng, vẫn từng.

Bạn đang xem: Use for là gì

Used to là kết cấu ngữ pháp giờ Anh được thực hiện để nói đến một sự khiếu nại đã xẩy ra trong thừa khứ mà lại không xảy ra trong hiện tại nữa. Hoặc bài toán sử dụng cấu tạo use to lớn để nhấn mạnh vấn đề sự khác biệt giữa hiện tại và vượt khứ.

Ví dụ: I used khổng lồ live in Ha Noi. (Tôi đã có lần sống ngơi nghỉ Ha Noi – tuy nhiên hiện tại đã hết nữa).

I didn’t used lớn stay up late when I was a student (Tôi không từng thức khuya lúc tôi còn là sinh viên – giờ đã quăng quật thói quen đó).

> Tham khảo: Cấu trúc would rather


*

2. Kết cấu Used to

Khẳng định: S + used lớn + V

Ví dụ:I used to read khổng lồ the book. (Ngày trước tôi thường gọi sách.)We used to go to school together. (Ngày trước công ty chúng tôi thường đến lớp cùng nhau.)

Phủ định: S + did not + use khổng lồ + V

Ví dụ:I didn"t use to read lớn the book. (Ngày trước tôi hay không hiểu sách.)We did not use to go khổng lồ school together. (Ngày trước cửa hàng chúng tôi thường không đi học cùng nhau.)

Nghi vấn: Did + S + use to lớn + V..?

Ví dụ:Did you use to read to the book? (Ngày trước chúng ta có thường xuyên đoch sách không?)Did you use to go to school together? (Ngày trước chúng ta có thường đến lớp cùng nhau không?)

Nếu bạn có nhu cầu nhận bốn vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và giáo trình từ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Các bạn Hãy đăng ký ngay trên Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ kiến thức trong thừa khứ

Used to lớn được áp dụng để chỉ kiến thức trong quá khứ và không được bảo trì trong hiện nay tại.

Ví dụ:

- We used to lớn live in bầu Binh when I as a child.

- I used lớn walk lớn work when I was younger. 

2. Tình trạng / tâm trạng trong quá khứ

Used lớn được dùng làm thể hiện chứng trạng trong quá khứ (thường cần sử dụng ở vượt khứ đơn) nhưng không còn tồn trên nữa được thể hiện bằng những đụng từ biểu hiện trạng thái sau: Have, believe, know cùng like.

Ví dụ:

- I used to lượt thích The Men but now I never listen to them.

- She used to lớn have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use lớn work in the office very late at night?

3. Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to với get used to

Did he use khổng lồ work in the office very late at night?

4. Dạng che định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used to, be used to với get used to

– We didn’t use to lớn be vegetarians.

– We didn’t use khổng lồ get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED lớn VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used to, Used lớn V, Get used to lớn trong tiếng Anh có cấu tạo khá tương đương nhau buộc phải thường bị nhầm lẫn khi làm các bài tập ngữ pháp. Bài viết dưới đây để giúp bạn thuận lợi phân biệt 3 cấu tạo trên.

> phương pháp phát âm đuôi ed chuẩn chỉnh như người bạn dạng ngữ

1. Cấu tạo BE USED lớn (Đã thân quen với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used khổng lồ + các danh tự hoặc ving (trong cấu trúc này, used là một tính từ và to là một giới từ)

- giải pháp dùng

+ Để mô tả ý nghĩa rằng bạn đã từng có lần làm 1 việc gì đó nhiều lần, đã cực kỳ có kinh nghiệm với bài toán này rồi và không hề lạ lẫm hoặc gặp gỡ khó khăn với câu hỏi này nữa.

Ví dụ:

- I am used lớn getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used lớn it.

+ Nghĩa trái lại của be used to la be NOT used to: lạ lẫm với, chưa quen với

Ví dụ:

I am not used to lớn the new system in the factory yet.

2. Cấu tạo to GET USED TO (Dần quen thuộc với)

- Cấu trúc

to get used to + V-ing/ noun

- giải pháp dùng

Được áp dụng để nhấn mạnh nội dung của cấu trúc này là việc dần quen với cùng 1 vấn đề/sự việc nào đó

Ví dụ:

He got used lớn American food

I got used to getting up early in the morning. 

He is used lớn swimming every day

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành những câu bên dưới đây.

Bài tập

1. Liz .... A motorbike,but last year she sold it & bought a car.

2. We came lớn live in London a few years ago. We .... In Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child.

4. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer.

5. It only takes me about 40 minutes khổng lồ get lớn work now that the new roadis open. It .... More than an hour.

6. There .... A khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, .... Khổng lồ the theatre very often?

Đáp án

1. Used lớn have

2. Used khổng lồ live

3. Used to eat

4. Used to lớn be

5. Used lớn take

6. Used to be

7. Used to use to go

2. Chấm dứt các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it"s a factory.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going khổng lồ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.

Đáp án

1. get used khổng lồ driving.

2: used khổng lồ go.

3: am still not used to.

4: used to lớn live.

5: am used to lớn finishing.

6: never get used to.

7: used to smoke.

8: never used to lớn go.

9: am used to driving.

10: got used khổng lồ living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I lượt thích it now, but I ____.

A. Didn’t use to

B. Didn’t used to

2 – I find it hard _____ khổng lồ the dark evenings in winter.

A. Used

B. Get used

C. Lớn get used

3 – It took me a while to lớn get used lớn ____ on a continental keyboard.

A. Type

B. Typing

4 – I _____ to lớn being spoken to like that!

A. Am not used

B. Don’t get used

C. Used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. Was used to

B. Used to

6 – Before I started cycling, I _____ go khổng lồ work by bus.

A. Used to

B. Got used to

7 – I haven’t studied for ages & I’m finding it hard khổng lồ get used to lớn _____ every day.

A. Study

B. Studied

C. Studying

8 – I couldn’t _____ used khổng lồ the food.

A. Because

B. Get

9 – He never _____ behave like that.

A. Used

B. Used to

10 – It’s taking me a long time to ____ speaking Norwegian.

A. Used to

B. Get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  cấu trúc as long as cùng những cấu trúc thường gặp

➢  cấu trúc Each other với những kết cấu thường gặp

Hi vọng rằng những chia sẻ trên vẫn giúp chúng ta thành thạo hơn trong việc sử dụng cấu trúc used to, get used to giỏi be used to. Đây là một trong những trong số cấu trúc giờ đồng hồ anh được sử dụng rộng rãi thường ngày tương tự như trong các bài thi TOEIC, IELTS hiện tại.

Xem thêm: Giải Bài 133 Trang 55 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 133 Trang 55 Sgk Toán 6 Tập 2

Nếu chúng ta có thắc mắc gì về used to, hãy giữ lại comment bên dưới để được hỗ trợ thêm nhé.Nhận hỗ trợ tư vấn khóa học phù hợp ngay hôm nay: