Bài viết này giúp các em hiểu rằng quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song và đặc thù của tía đường thẳng tuy vậy song, nhờ đó những em rất có thể áp dụng vào làm những dạng bài tập


TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN tuy vậy SONG

I/ Lý thuyết

1. Quan hệ nam nữ giữa tính vuông góc với tính tuy vậy song

*

Ta có các tính chất:

+) Nếu hai tuyến đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ bố thì chúng song song với nhau.

Bạn đang xem: Từ vuông góc đến song song

(left. eginarrayla ot c\b ot cendarray ight} Rightarrow a//b)

+) trường hợp một mặt đường thẳng vuông góc với một trong các hai đường thẳng tuy nhiên song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

(left. eginarrayla//b\c ot aendarray ight} Rightarrow c ot b)

2. Ba đường thẳng song song

Tính chất:

Hai con đường thẳng (phân biệt) cùng song song với một đường thẳng thứ cha thì chúng tuy nhiên song với nhau.

(left. eginarrayla//b\b//cendarray ight} Rightarrow a//b)

*

II/ bài tập

Bài 1:

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào địa điểm trống(...)

a) ví như a ⊥ c với b ⊥ c thì …

b) nếu a // b và c ⊥ b thì …

*

Giải:

a) nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

b) ví như a // b và c ⊥ b thì c ⊥ a

Bài 2:

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Nếu a // b và a // c thì ...

*

Hình 30

Giải:

Nếu a // b với a // c thì b // c.

Bài 3:

a) Vẽ d" // d với d"" song song với d (d"" cùng d" là phân biệt).

b) Suy ra d" // d"" bằng phương pháp trả lời các câu hỏi sau:

- trường hợp d" cắt d"" tại M thì M hoàn toàn có thể nằm trên d không? bởi vì sao?

- Qua điểm M nằm bên cạnh d, vừa gồm d"https:// d, vừa gồm d"" // d thì tất cả trái với tiên đề Ơclit không ? vì chưng sao?

- trường hợp d" với d"" không cắt nhau (vì trái với định đề Ơclit) thì chúng phải như vậy nào?

Giải:

a) Vẽ d’ // d; d’’ // d

*

b)

+) Suy ra d" // d"", do nếu d" giảm d"" tại điểm M thì M ko nằm bên trên d do d // d" và d // d"".

+) Qua điểm M nằm kế bên d, ta vẽ được hai đường thẳng d" và d"" cùng song song cùng với d. Điều này trái với định đề Ơclit về đường thẳng tuy nhiên song.


+) buộc phải d" với d"" bắt buộc cắt nhau. Vậy d" // d"".

Xem thêm: “ Make A Mess Là Gì ? » Kho Tri Thức Việt » Kho Tri Thức Việt

Bài 4:

Xem hình 31: 

a) bởi vì sao a // b?

b) Tính số đo góc C.

*

Giải:

a) a // b bởi vì a cùng b thuộc vuông góc với con đường thẳng AB

b) Ta có: (widehat C + widehat D = 180^0) (hai góc trong cùng phía)

( Rightarrow widehat C = 180^0 - widehat D = 180^0 - 120^0 = 60^0)

Bài 5:

Ở hình 32 biết a // b, (widehat A = 90^0,,,,widehat C = 130^0.) Tính (widehat B,,,widehat D.)

*

Giải:

*

Bài 6:

Cho mẫu vẽ bên. Biết (widehat A_1 = 120^0,,,widehat D_1 = 60^0,,,widehat C_1 = 135^0.) Tính (widehat x.)

*

Giải:

Ta có: (widehat A_1 + widehat A_2 = 180^0) (hai góc kề bù)

*

Bài 7:

Cho hình vẽ:

*

*

Giải:

*

Bài 8:

Cho hình vẽ. Biết (2widehat x = 3widehat y.) Tính (widehat x,,,widehat y.)

*

Giải:

*

 

Tải về