Để biết nhị tam giác có bằng nhau ta có quan trọng phải biết hết mọi cạnh, góc , đỉnh tương xứng bằng nhau hay không ? Để biết thêm chi tiết, movingthenationforward.com xin chia sẻ với chúng ta bài: ngôi trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c). Với triết lý và những bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của nhị tam giác

Tính chất:

Nếu bố cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác tê thì nhì tam giác đó bởi nhau.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Nếu ΔABC và ΔA’B’C’ có:

AB = A’B’

AC = A’C’

BC = B’C’

=> ΔABC = ΔA’B’C’

*


Câu 16: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3cm. Kế tiếp đo góc của từng tam giác.


Câu 17: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Trên từng hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? vì sao ?

*


Câu 18: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Xét bài toán: “ΔAMB với ΔANB gồm MA = MB, na = NB (hình 71). Chứng minh rằng (widehatAMN=widehatBMN)."

1) Hãy ghi đưa thiết và kết luận của bài xích toán

2) Hãy thu xếp bốn câu dưới đây một cách phù hợp để giải bài xích toán

a) vì vậy Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

c) Suy ra (widehatAMN=widehatBMN)(2 góc tương ứng) 

d)(Delta)AMB và (Delta)ANB có:

*


Câu 19: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 72, minh chứng rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*


Câu 20: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn trung tâm O cung này giảm Ox, Oy theo sản phẩm tự sinh hoạt A, B (1) vẽ những cung tròn trung tâm A và chổ chính giữa B có cùng bán kính sao cho chúng giảm nhau tại điểm C nằm trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) minh chứng rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của từng góc.

*


Câu 21: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A, B, C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Sgk Toán Lớp 6 Tập 1, Bài 1 Trang 59 Toán Lớp 6 Tập 1 Sgk Cánh Diều


Câu 22: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy cùng tia Am (h.74a)

Vẽ cung trong thâm tâm O nửa đường kính r, Cung tròn này giảm Ox,Oy theo máy tự ở B,C

Vẽ cung tròn trung khu A nửa đường kính R, cung này cắt kia Am sinh sống D(h.74b).

Vẽ cung tròn trung khu D có nửa đường kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r làm việc E(h. 74c). 

Chứng minh rằng (widehatDAE=widehatxOy.)

*

*


Câu 23: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1 

Cho đoạn thẳng AB nhiều năm 4cm Vẽ mặt đường tròn trọng tâm A nửa đường kính 2cm và mặt đường tròn chổ chính giữa B nửa đường kính 3cm, chúng giảm nhau sinh sống C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD