- Chọn bài -Bài 1: Tổng ba góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài xích 3: ngôi trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 3 trang 113: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ gồm :

A’B’ = 2 centimet ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cm

Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC ở mục 1 với tam giác A’B’C’. Bao gồm nhận xét gì về nhì tam giác trên ?

*

Lời giải

Hai tam giác trên có :

∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Nhận xét: nhì tam giác trên bởi nhau

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 3 trang 113: search số đo của góc B bên trên hình 67

*

Lời giải

ΔACD cùng ΔBCD có :

AC = BC (gt)

CD chung

AD = BD (gt)

⇒ ΔACD = ΔBCD (c.c.c)

⇒ góc A = góc B = 120o (hai góc tương ứng)

Bài 15 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

Lời giải:

*

– Vẽ đoạn thẳng MN = 2,5cm.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ MN vẽ cung tròn tâm M bán kính 5cm, với cung tròn tâm N bán kính 3cm

– nhì cung tròn giảm nhau tại p. Vẽ những đoạn thẳng MP, NP ta được tam giác MNP.

Bài 16 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC biết độ lâu năm mỗi cạnh bằng 3cm. Sau đó đo từng góc của từng tam giác

Lời giải:


*

Vẽ tam giác ABC (tương từ với giải pháp vẽ ở bài bác 15):

– Vẽ cạnh AB gồm độ dài bởi 3 cm.


– bên trên một nửa phương diện phẳng bờ AB theo lần lượt vẽ nhì cung tròn tại A với B có nửa đường kính 3 cm

– hai cung tròn này giảm nhau trên C. Nối các điểm A, B, C ta được tam giác ABC bắt buộc vẽ.

Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º

*

Bài 17 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Trên từng hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? vì chưng sao

*

Lời giải:

Hình 68

Xét tam giác ABC và tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

Hình 69

Xét tam giác MNQ cùng tam giác QPM có:

MN = QP (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

Hình 70

Xét tam giác EHI cùng tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK cùng tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)

Bài 18 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài xích toán: tam giác AMB và tam giác ANB tất cả MA = MB, na = NB (hình 71). Chứng tỏ rằng
*

1) Hãy ghi đưa thiết và tóm lại của bài xích toán

2) Hãy thu xếp bốn câu tiếp sau đây một cách hợp lý để giải bài toán

a) vì thế Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (gt)

na = NB (gt)

d) ΔAMN cùng Δ BMN có:

*

Lời giải:

1) Ghi trả thiết và kết luận:

*

2) lắp thêm tự thu xếp là d-b-a-c


*

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): đến hình 72, chứng minh rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*

Lời giải:

*

a) ΔADE với ΔBDE có:

DE cạnh chung


AD = BD (gt)

AE = BE (gt)

Vậy ΔADE = ΔBDE (c.c.c)

b) trường đoản cú ΔADE = ΔBDE (cmt) suy ra góc DAE = góc DBE (hai góc khớp ứng ).

Bài 20 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn vai trung phong O cung này giảm Ox, Oy theo lắp thêm tự sinh hoạt A, B (1) vẽ những cung tròn trọng điểm A và chổ chính giữa B bao gồm cùng buôn bán kính làm sao để cho chúng giảm nhau trên điểm C bên trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) chứng tỏ rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: câu hỏi trên cho ta bí quyết dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của từng góc.


*

Lời giải:

*

Nối BC, AC

ΔOBC và ΔOAC có:

OB = OA (bán kính)

AC = BC (gt)

OC cạnh chung

Nên ΔOBC = ΔOAC (c.c.c)

*

nên OC là tia phân giác của góc xOy.

Bài 21 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): đến tam giác ABC. Dùng thước cùng compa vẽ những tia phân giác của những góc A, B, C.

Lời giải:

Cách vẽ phân giác của góc A (Dựa trên hiệu quả bài 20).

Vẽ cung tròn tâm A cung này cắt tia AB ,AC theo vật dụng tự làm việc M,N

Vẽ các cung tròn trọng tâm M và chổ chính giữa N có cùng bán kính làm sao để cho chúng giảm nhau sinh sống điểm I.

Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.


*

– giống như cho biện pháp vẽ tia phân giác của góc B, C

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): đến góc xOy cùng tia Am ( h.74a).

Vẽ cung tròn trọng tâm O bán kính r, cung này cắt Ox, Oy theo đồ vật tự sinh sống B, C. Vẽ cung tròn trọng điểm A bán kính r, cung này cắt tia Am ngơi nghỉ D (h.74b).Vẽ cung tròn chổ chính giữa D có nửa đường kính bằng BC, cung này cắt cung tròn chổ chính giữa A, nửa đường kính r sinh hoạt E (h.74c).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Thống Kê Lớp 7 Có Lời Giải, Bài Tập Thống Kê Lớp 7

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

*
*

Lời giải:

*

Kí hiệu: (O ;r) là mặt đường tròn chổ chính giữa O nửa đường kính r.

B, C nằm trong (O; r) đề xuất OB = OC = r.

D trực thuộc (A;r) cần AD = r.

E ở trong (D; BC) cùng (A;r) phải AE = r, DE = BC.

Xét OBC với ADE có:

OB = AD (cùng bằng r)

OC = AE (cùng bằng r)

BC = DE

Nên ΔOBC = ΔADE (c.c.c)

*

Bài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1): cho đoạn trực tiếp AB nhiều năm 4cm Vẽ mặt đường tròn chổ chính giữa A nửa đường kính 2cm và con đường tròn chổ chính giữa B bán kính 3cm, chúng giảm nhau nghỉ ngơi C cùng D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải: