(left. eginarraylwidehat B = widehat B"\BC = B"C"\widehat C = widehat C"endarray ight})( Rightarrow Delta ABC = Delta A"B"C",,(g.c.g))

*

Ví dụ:

(left. eginarraylwidehat A = widehat A" = 90^0\BC = B"C"\widehat B = widehat B"endarray ight})( Rightarrow Delta ABC = Delta A"B"C"left( ch.gn ight))

*

2. Những dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hòa hợp góc-cạnh-góc

Phương pháp:

Sử dụng ngôi trường hợp đều nhau góc- cạnh-góc của tam giác và trường hợp cân nhau cạnh huyền-góc nhọn của tam giác vuông.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác


Dạng 2: minh chứng hai đoạn thẳng bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng.

Phương pháp:

+ lựa chọn hai tam giác chứa các đoạn thẳng nên tính.

+ minh chứng hai tam giác cân nhau theo trường hợp chi tiết góc

+ Suy ra những yếu tố cần thiết để giải bài xích toán.

Xem thêm: Kiên Định Là Gì ? Khí Phách Con Người Không Bao Giờ Lụi Tàn Kiên Định Là Gì

Dạng 3: bài xích toán sử dụng nhiều ngôi trường hợp đều nhau của tam giác

Phương pháp:

Sử dụng các trường hợp đều nhau đã học tập của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc…và các trường hợp cân nhau của tam giác vuông.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài bác 1: Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
bài 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài xích 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài xích 4: giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
bài xích 6: tỉ lệ thức
bài 7: đặc thù cơ bản của hàng tỉ số đều nhau
bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài xích 9: có tác dụng tròn số
bài bác 10: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc nhì
bài xích 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài xích 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài 3: Hàm số. Khía cạnh phẳng tọa độ
bài bác 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài 5: Ôn tập chương 2: Hàm số với đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: tích lũy số liệu, thống kê, tần số
bài bác 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mẫu của tín hiệu
bài xích 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: khái niệm về biểu thức đại số
bài 2: giá trị của một biểu thức đại số
bài xích 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức
bài 6: cộng trừ nhiều thức
bài xích 7: Đa thức một biến
bài 8: cộng trừ đa thức một trở nên
bài bác 9: Nghiệm của nhiều thức một biến hóa
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài 1: nhị góc đối đỉnh
bài 2: hai đường thẳng vuông góc
bài xích 3: những góc tạo vì chưng một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài xích 4: hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng tuy vậy song
bài bác 5: từ vuông góc đến song song
bài xích 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng bố góc của một tam giác
bài xích 2: nhị tam giác bằng nhau
bài xích 3: ngôi trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài 4: trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài xích 5: trường hợp đều bằng nhau thứ tía của tam giác góc-cạnh-góc
bài 6: Tam giác cân
bài xích 7: Định lý Pytago
bài 8: các trường hợp đều nhau của tam giác vuông
bài xích 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài 1: quan hệ nam nữ giữa góc với cạnh đối lập trong một tam giác
bài xích 2: quan hệ giới tính giữa đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu
bài 3: quan hệ giới tính giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài xích 4: đặc thù ba mặt đường trung tuyến đường của tam giác
bài 5: tính chất ba mặt đường phân giác
bài 6: đặc điểm đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: tính chất ba mặt đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.