Giải bài bác 4: ngôi trường hợp cân nhau góc – cạnh – góc - Sách hướng dẫn học toán 7 tập 1 trang 125. Sách này bên trong bộ VNEN của lịch trình mới. Tiếp sau đây sẽ phía dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài học. Giải pháp làm chi tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài học.


A. Chuyển động khởi động

1. Tiến hành các vận động sau

- Vẽ $igtriangleup ABC$ với $igtriangleup A’B’C’$ vào vở, hiểu được BC = B’C’ = 4 cm; $widehatB = widehatB’ = 60^circ$; $widehatC = widehatC’ = 40^circ$ (h.86).

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau góc cạnh góc

*

- Đo độ lâu năm hai cạnh ba và B’A’ rồi đối chiếu độ lâu năm hai cạnh đó.

- $igtriangleup ABC$ cùng $igtriangleup A’B’C’$ có đều nhau không? vị sao?

Trả lời:

- các em thực hiện vẽ nhì tam giác ABC và A’B’C’ vào vở như hình 86.

- Sau khi dùng thước thẳng đo, ta thấy: ba = B’A’.

- $igtriangleup ABC$ cùng $igtriangleup A’B’C’$ có cân nhau theo trường phù hợp cạnh – góc – cạnh.

2. Đọc và ghi ghi nhớ (sgk trang 125)

B. Chuyển động hình thành loài kiến thức

1. A) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 126)

b) Em hãy quan tiền sát các hình vẽ bên trên hình 88 và làm theo mẫu

*

i) Ở hình 88a) $igtriangleup ABC = igtriangleup CDA$ bởi vì đồng thời có: $widehatBCA = widehatDAC$, $widehatBAC = widehatDCA$, AC là cạnh chung;

ii) Ở hình 88b), $igtriangleup OGH = … $ bởi ……………..; ………………..; …………………….

iii) Ở hình 88c), $igtriangleup NMP = … $ vày ……………..; ………………..; …………………….

iv) Ở hình 88d), $igtriangleup A’B’C’ = … $ vị ……………..; ………………..; …………………….

Trả lời:

ii) Ở hình 88b), $igtriangleup OGH = igtriangleup OFE$ vị đồng thời có: $widehatGOH = widehatFOE$, $widehatOGH = widehatOFE$, OG = OF.

iv) Ở hình 88d), $igtriangleup A’B’C’ = igtriangleup ABC$ do đồng thời có: $widehatC’ = widehatC$, $widehatB = widehatB’$ (cùng phụ với hai góc bởi nhau), B’C’ = BC.

2. A) Qua tác dụng của bài tập trên, em hãy cho biết thêm hai tam giác vuông đều bằng nhau khi nào.

b) Đọc kĩ câu chữ sau (skg trang 127)

c) bằng thước thẳng tất cả chia đơn vị và thước đo góc hãy vẽ tam giác ABC, biết AC = 2 cm, $widehatA = 90^circ, widehatC = 60^circ$

d) Trên những hình vẽ sống hình 89, có những tam giác nào bởi nhau? bởi vì sao?

*

Ở hình 89a) $igtriangleup ABC = igtriangleup ABD$ (g.c.g) vày có: $widehatCAB = widehatDAB$; cạnh bình thường AB; $widehatABC = widehatABC = widehatABD$.Em hãy tự trình diễn về những cặp tam giác cân nhau có ở hình 89b) vào vở.

Trả lời:

a) nhì tam giác vuông đều nhau khi nhị tam giác đó bao gồm một cạnh góc vuông cùng góc kề cạnh đó đều bằng nhau hoặc cạnh huyền cùng góc nhọn bằng nhau.

c)

*

d)

Ở hình 89b)

+ $igtriangleup FEG = igtriangleup PEH$ (g.c.g) bởi có: $widehatEFG = widehatEPH$; FG = HP; $widehatEGF = widehatEHP$ (hai góc kề bù với nhì góc bởi nhau).

Xem thêm: Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán, Toán Lớp 5 Trang 19

+ $igtriangleup FEH = igtriangleup PEG$ (g.c.g) vì có: $widehatEFGH = widehatEPG$; FH = GP; $widehatEHF = widehatEGP$.