Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 7: tỉ trọng thức giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 24: Từ những tỉ số tiếp sau đây có lập được tỉ lệ thức ko ?

*

Lời giải

Ta có:

*

⇒ nhị tỉ số này lập được tỉ trọng thức

*

⇒ nhì tỉ số này sẽ không lập được tỉ lệ thành phần thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 25: bằng cách tương tự, từ tỉ trọng thức
*
ta có thể suy ra ad=bc ko ?

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 25: bằng phương pháp tương tự, từ đẳng thức
*
ta có thể suy ra tỉ trọng thức a/b=c/d không ?

Lời giải


*

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): cố kỉnh tỉ số giữa các số hữu tỉ bởi tỉ số giữa các số nguyên

*

Lời giải:

*

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bởi nhau trong các tỉ số tiếp sau đây rồi lập các tỉ lệ thức


*

Lời giải:

Ta có:

*
*

Nhìn vào kết quả trên ta lập được những tỉ lệ thức:


*

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):
tìm x trong những tỉ lệ thức sau

*

Lời giải:

*


*

*

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập toàn bộ các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 tỉ lệ thức

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) từ 6.63 = 9.42 ta có:

*

b) từ bỏ 0,24 .1,61 = 0,84 .0,46 ta có:

*

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập toàn bộ các tỉ lệ thành phần thức có thể được từ tỉ trọng thức sau:

Lời giải:

Từ tỉ trọng thức ta suy ra được các tỉ lệ thức:

*

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):
Từ những tỉ số sau đây hoàn toàn có thể lập được tỉ trọng thức không

a) 3,5 : 5,25 với 14 : 21

*

c) 6,51 : 15,19 cùng 3 : 7

*

Lời giải:

a) Ta có

*


Do kia ta gồm tỉ lệ thức

*

*

*
cần ta không lập được tỉ lệ thức.

*

Do đó ta bao gồm tỉ lệ thức

*

*

Do

*
buộc phải ta không lập được tỉ trọng thức.

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): search tên của một tác phẩm lừng danh của Hưng Đạo Vương nai lưng Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông bên dưới đây, tiếp nối viết những chữ tương ứng với những số kiếm được vào những ô ở mặt hàng dưới thuộc của bài, em sẽ hiểu rằng tên một tác phẩm danh tiếng của Hưng Đạo Vương è cổ Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị hero của dân tộc ta bên cạnh đó là danh nhân quân sự thế giới.

*

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng đặc thù tỉ lệ thức nhằm tìm số còn lại trong ô vuông)

Ô chữ N :

*

Ô chữ H :

*

Ô chữ C :

*

Ô chữ I :

*

Ô chữ Ư :

*

Ô chữ Ế :

*

Ô chữ Y :

*

Ô chữ Ợ :

*

Ô chữ B :

*

Ô chữ U :

*

Ô chữ L :

*

Ô chữ T :

*

Điền các chữ dòng vào các ô trống có kết quả tương ứng ta được tên sản phẩm là : « BINH THƯ YẾU LƯỢC ».

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập toàn bộ các tỉ lệ thành phần thức hoàn toàn có thể được từ tứ số sau 1,5; 2; 3,6; 4,8.

Xem thêm: Thang Tính Cách Big Five Personality Traits Là Gì ? Big Five Personality Traits Là Gì

Lời giải:

Ta tất cả 1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

Do đó gồm 4 tỉ lệ thành phần thức:

*

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ trọng thức
*
cùng với a, b, c, d ≠ 0 ta rất có thể suy ra

*

Lời giải:

Ta có:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

*

(Rút gọn bằng phương pháp xóa bỏ phần phân số ở nhì hỗn số, giữ giàng phần nguyên là được kết quả)