Phép trừ phân số – Chương III phân số: Giải bài 58, 59, 60, 61 trang 33; Bài 62 trang 34 Toán 6 tập 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 33 tập 2

1. Số đối.

Hai số được call là đối nhau ví như tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số a/b được kí hiệu là – a/b

Số đối của phân số a/b là – a/b vì chưng a/b + (- a/b) = 0. Do đó

*

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ cùng với số đối của số trừ. A/b – c/d = a/b + (-c/d)

Kết quả của phép trừ a/b – c/d được điện thoại tư vấn là hiệu của a/b và c/d.

Lưu ý.

a) hy vọng trừ một phân số cho 1 phân số ta quy đồng mẫu rồi mang tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

b) từ a/b + c/d = e/f ta suy ra a/b = e/f – c/d .

Thật vậy, ta có:

*

Như vậy ta cũng có quy tắc gửi vế như đối với số nguyên.

Gợi ý làm bài xích tập Toán 6 trang 33,34 phép trừ phân số

Bài 58. Tìm số đối của những số:

2/3; -7; -3/5; -4/7; 6/11; 0; 112

Đáp án. Số đối của 2/3 là: -2/3

Số đối của -7 là: 7

Số đối của -3/5 là: 3/5


Quảng cáo


Số đối của -4/7 là: 4/7

Số đối của 6/11 là: -6/11

Số đối của 0 là: 0

Số đối của 112 là: -112.

Bài 59. Tính:

a) 1/8 -1/2 ; b) -11/12 – (-1) ;

c) 3/5 -5/6 ; d) -1/16 – 1/15

e) 11/36 – -7/24 ; g) -5/9 – -5/12 .

Đáp án: a) 1/8 – một nửa = 1/8 + (-1/2) = 1/8 + -4/8 = -3/8

b) -11/12 – (-1) = -11/12 – (12/12) = -11/12 + 12/12 = 1/12


Quảng cáo


c) 3/5 – 5/6 = 3/5 + (-5/6) = 18/30 + (- 25/30) = -7/30

d) -1/16 – 1/15 = -1/16 + (- 1/15) = -15/240 + (-16/240) = -31/240

e) 11/36 – -7/24 = 11/36 + 7/24 = 22/72 + 21/72 = 43/72

g) -5/9 – -5/12 = -5/9 + 5/12 = -20/36 + 15/36 = -5/36

Bài 60. Tìm x, biết:

a) x – 3/4 = 1/2

b) -5/6 – x = 7/12 + -1/3

LG: a) x – ba phần tư = 1/2 ⇔ x = một nửa + ba phần tư ⇔ x = 5/4 ;

b) -5/6 – x = 7/12 + -1/3

⇔ – 5/6 – x = 7/12 + (-4/12)

⇔ – 5/6 – x = 3/12

⇔ – x = 5/6 + 3/12

⇔ x = -5/6 – 3/12

⇔ x = -10/12 + (-3/12) = -13/12

Bài 61. Trong hai câu dưới đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu đầu tiên : Tổng của nhị phân số là 1 phân số tất cả tử bằng tổng những tử, mẫu bởi tổng các mẫu.

Câu đồ vật hai : Tổng của hai phân số có cùng chủng loại số là 1 trong phân số có cùng mẫu mã số đó và tất cả tử bởi tổng các tử.

a) Câu làm sao là câu đúng?

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phân phát biểu tựa như cho hiệu của nhì phân số cùng mẫu mã số.

LG: a) Câu thiết bị hai đúng.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Sách Giáo Khoa, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Mới

b) Hiệu của nhì phân số cùng chủng loại số là một trong những phân số tất cả cùng chủng loại số và có tử bằng hiệu những tử.