(eqalign & - 5 over 21 + - 2 over 21 + 8 over 24 cr & = left( - 5 over 21 + - 2 over 21 ight) + 8 over 24 cr & = - 7 over 21 + 8 over 24 cr & = - 1 over 3 + 1 over 3 = 0 cr )

movingthenationforward.com
Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 28 tập 2

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 453 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Bài 42,43,44, 45,46 Trang 26, 27 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 26 Kết Nối Tri Thức

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.