Luyện tập bài xích §5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần số học có trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 19 tập 2

Lý thuyết

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Xét nhị phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là 1 trong những bội chung của 5 với 8. Ta sẽ tìm nhì phân số có mẫu là 40 cùng lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) và (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Phương pháp làm này được hotline là quy đồng mẫu mã hai phân số.

Hai phân số (frac-35) và (frac-58) cũng rất có thể được quy đồng mẫu với những mẫu bình thường khác ví dụ điển hình như: 80, 120, 1600,….

Để cho dễ dàng và đơn giản khi quy đồng mẫu mã hai phân số ta thường rước mẫu bình thường là BCNN của các mẫu.

2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Vì rất nhiều phân số những viết được dưới dạng phân số với mẫu dương đề xuất ta gồm quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với chủng loại dương ta làm như sau:

– bước 1: tìm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung

– cách 2: tìm kiếm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng biện pháp chia mẫu chung cho từng mẫu).

– bước 3: Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu những phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm vượt số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và chủng loại với quá số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

movingthenationforward.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần số học 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk toán 6 tập 2 của bài rèn luyện bài § 5 Quy đồng chủng loại số các phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để gia công MSC

Do đó MSC của tía phân số là $63$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để gia công MSC

Do kia MSC của ba phân số là $264$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài bác 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi gần như phân số bao gồm mẫu âm thành mọi phân số bao gồm mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa buổi tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để gia công MSC

Do đó MSC của tía phân số là $60$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu của mỗi phân số với quá số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi các phân số bao gồm mẫu âm thành các phân số tất cả mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để triển khai MSC

Do đó MSC của ba phân số là $140$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và chủng loại của từng phân số với vượt số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài bác 34 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) bởi (frac – 55 = – 1) bắt buộc (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên áp dụng công thức quy đồng chủng loại số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm tương tự như như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài 35 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài bác 36 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhị bức hình ảnh dưới phía trên chụp di tích nào?

*

Cho các dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu những phân số của từng hàng rồi đoán nhấn phận số thứ bốn của hàng đó; viết nó dưới dạng về tối giản rồi viết vần âm ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy sinh sống hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa điểm của vn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa trái đất vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở hàng đầu tất cả ghi chữ N, quy đồng chủng loại ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) đề xuất phân số thứ tư là (5 over 10). Nó bao gồm dạng tối giản (1 over 2) , vì vậy ta điền chữ N vào nhì ô ứng với số (1 over 2) bên trên hình 6.

Xem thêm: Giải Bài 12 Trang 11 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 11 Sgk Toán 6 Tập 2

*

Bài giải:

Ta yêu cầu viết tiếp vào hàng số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích được UNESCO công nhận là di tích văn hoá nhân loại là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 với Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2!