Hướng dẫn giải bài bác §6. Tia phân giác của góc, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài luyện tập: giải bài 33 34 35 36 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần hình học bao gồm trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 87

Lý thuyết

1. Tia phân giác của một góc là gì?

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và chế tạo ra với sợ cạnh ấy nhì góc bởi nhau

*

Tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì:

+ Tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox, Oy.

+ (widehat xOy = widehat zOy)

Hoặc (widehat xOz = widehat zOy = frac12widehat xOy.)

2. Cách vẽ tia phân giác của một góc

Cách 1: dùng thước đo góc

Cách 2: vội vàng giấy

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích luyện tập: giải bài 33 34 35 36 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

movingthenationforward.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần hình học tập 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 33 34 35 36 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2 của bài bác §6 Tia phân giác của góc chương II – Góc cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 33 34 35 36 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 33 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ nhị góc kề bù $xOy, yOx’$, biết (widehatxOy) = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc (widehatx’Ot).

Bài giải:

*

Vì (Ot) là tia phân giác của góc (xOy) nên:

(widehatxOt = widehat tOy )(= dfrac12widehatxOy) (=dfrac130^02=65^0)

Vì nhị góc (xOy, yOx’) kề bù cần (widehat xOx’ = widehat xOy + widehat yOx’ = 180^0)

Ta gồm (widehat xOx’ > widehat xOt,,(180^0 > 65^0)) nên tia (Ot) nằm trong lòng hai tia (Ox) và (Ox’)

Ta có:

(widehat xOt + widehat x’Ot = widehat xOx’ )(Rightarrow widehat x’Ot = widehat xOx’ – widehat xOt )(= 180^0 – 65^0 = 115^0 )

2. Giải bài xích 34 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ nhì góc kề bù xOy và yOx’, biết (widehatxOy) = 1000 . Gọi Ot là thia phân giác của góc xOy với Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính (widehatx’Ot), (widehatxOt’), (widehattOt)

Bài giải:

*

Hai góc (xOy) cùng (x’Oy) là nhị góc kề bù cơ mà (widehatxOy=100^0) đề xuất (widehatx’Oy=180^0-100^0=80^0)

Vì (Ot) là tia phân giác của góc (xOy) nên:

(displaystyle widehat xOt = widehat tOy = widehat xOy over 2)( displaystyle = 100^0 over 2 = 50^0)

Vì (Ot’) là tia phân giác của góc (x’Oy) nên:

(displaystyle widehat x’Ot’ = widehat t’Oy )(displaystyle = widehat x’Oy over 2 = 80^0 over 2 = 40^0)

– Góc (x’Ot) với góc (xOt) là hai góc kề bù nên:

(widehat x’Ot + widehat xOt=180^0)

⇒ (widehat x’Ot=180^0-widehat xOt=180^0-50^0=130^0)

– Góc (xOt’) với góc (x’Ot’) là nhì góc kề bù nên:

(widehat xOt’ + widehat x’Ot’=180^0)

⇒ (widehat xOt’=180^0-widehat x’Ot’=180^0-40^0=140^0)

– Góc (yOt’) cùng góc (tOy) là nhì góc kề nhau nên:

(widehat yOt’ + widehat yOt=widehat t’Ot)

⇒ (widehat t’Ot=50^0+40^0=90^0)

3. Giải bài bác 35 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Bẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.

Bài giải:

*

Cách 1: Giải tương tự như bài 34 ta được (widehataOb=90^0)

Ta có: Tia (Om) là tia phân giác của góc (xOy) nên:

(widehat xOm = widehat yOm = dfracwidehat xOy2=90^0)

Lại có: Tia (Oa) là tia phân giác của góc (xOm) nên ta có:

(widehat xOa = widehat aOm = dfracwidehat xOm2) (=dfrac90^02 = 45^0)

Tia (Ob) là tia phân giác của góc (yOm) bắt buộc ta có:

(widehat bOm = widehat yOb = dfracwidehat yOm2) (=dfrac90^02 = 45^0)

Ta bao gồm tia (Om) nằm trong lòng hai tia (Oa) cùng (Ob) nên ta có:

(widehat aOb = widehat aOm + widehat bOm = 45^0 + 45^0 = 90^0)

Vậy (widehat aOb = 90^0)

Cách 2:

Tia (Oa) là tia phân giác của góc (xOm) đề xuất (widehat aOm=dfracwidehatxOm2)

Tia (Ob) là tia phân giác của góc (yOm) nên (widehatbOm=dfracwidehatyOm2).

Tia (Om) nằm giữa hai tia (Oa, Ob) vị đó: (widehataOb)= (widehataOm+widehatbOm)

( = dfrac12left( widehat xOm + widehat yOm ight) = dfrac12widehat xOy)

( = dfrac12.180^circ = 90^circ )

4. Giải bài 36 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Cho hai tia Oy,Oz cùng nằm bên trên một nửa khía cạnh phẳng bao gồm bờ cất tia Ox. Biết:

(widehat xOy)=300,(widehat xOz)=800

Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính (widehatmOn)

Bài giải:

*

Vì hai tia (Oy, Oz) cùng nằm bên trên nửa phương diện phẳng bờ đựng tia (Ox) mà (widehat xOy)

5. Giải bài bác 37 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Cho nhị tia Oy, Oz thuộc nằm trên một nửa khía cạnh phẳng bao gồm bờ chứa tia Ox. Biết rằng (widehatxOy)=300 , (widehatxOz)= 1200.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 8 Sgk Toán Lớp 5 Phân Số Thập Phân Số Thập Phân

a) Tính số đo góc yOz.

b) Vẽ tia phân giác Om của (widehatxOy),tia phân giác On của (widehatxOz). Tính số đo góc mOn

Bài giải:

*

a) Do hai tia (Oy, Oz) cùng nằm bên trên một nửa phương diện phẳng bờ cất tia (Ox,) mà: (widehat xOy

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 với giải bài 33 34 35 36 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2!