Giải Toán lớp 6 trang 15, 16 SGK tập 2: Rút gọn gàng phân số hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ phương thức giải những dạng bài xích tập vào sách giáo khoa

Giải Toán lớp 6 SGK tập 2 trang 15, 16: Rút gọn gàng phân số bao hàm đáp án và lý giải giải chi tiết tương ứng với từng bài tập vào sách. Giải mã bài tập Toán 6 này để giúp các em học viên ôn tập những dạng bài xích tập có trong sách giáo khoa. Tiếp sau đây mời những em cùng tìm hiểu thêm lời giải đưa ra tiết

Lý thuyết Rút gọn phân số Toán lớp 6 tập 2

a. Biện pháp rút gọn gàng phân số

Muốn rút gọn gàng phân số ta phân tách cả tử và chủng loại của phân số cho 1 ước tầm thường (khác 1 cùng -1) của chúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 15

b. Phân số buổi tối giản

Phân số buổi tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số nhưng mà tử và mẫu mã chỉ tất cả một cầu chung là một và -1.

Để rút gọn phân số về phân số tối giản, ta phân chia tử số và mẫu mã số của phân số đến ƯCLN của tử số và chủng loại số phân số đó.

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán lớp 6 tập 2

Rút gọn các phân số sau:

Hướng dẫn:

Muốn rút gọn gàng phân số ta phân chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước phổ biến (khác 1 cùng -1) của chúng.

Đáp án:

Giải bài xích 16 trang 15 Toán lớp 6 tập 2 SGK

Bộ răng tương đối đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong những số ấy có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ dại và 12 răng hàm. Hỏi mỗi một số loại răng chiếm mấy phần của tổng thể răng (Viết dưới dạng phân số).

Hướng dẫn:

Có: 

Muốn rút gọn phân số ta phân tách cả tử và chủng loại của phân số cho một ước phổ biến (khác 1 cùng -1) của chúng.

Vậy răng cửa ngõ chiếm 

*
 tổng số răng.

Răng nanh chiếm 

*
 tổng số răng.

Răng cối nhỏ chiếm 

*
 tổng số răng.

Răng hàm chiếm 

*
 tổng số răng

Giải bài xích 17 trang 15 Toán lớp 6 SGK tập 2

Rút gọn:

Hướng dẫn:

Ta hoàn toàn có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra vượt số yếu tố rồi phân tách cả tử cùng mẫu mang lại thừa số chung.

Đáp án:

Giải bài xích 18 trang 15 SGK tập 2 Toán lớp 6

Viết những số đo thời gian tiếp sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn gàng nếu có thể):


a) trăng tròn phút

b) 35 phút

c) 90 phút.


Hướng dẫn: vày 1 tiếng = 60 phút bắt buộc 1 phút =

*
 giờ

Muốn rút gọn gàng phân số ta phân tách cả tử và chủng loại của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Đáp án:

Giải bài bác 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Đổi ra mét vuông (viết bên dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 36 dm2 450 cm2 575 cm2

Hướng dẫn:

Có 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2

Muốn rút gọn gàng phân số ta phân chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước phổ biến (khác 1 cùng -1) của chúng.

Đáp án:

Có:

Giải bài 20 trang 15 Toán 6 tập 2 SGK

Tìm những cặp phân số bởi nhau trong số phân số sau đây:

Hướng dẫn:

Rút gọn những phân số về phân số về tối giản để tìm các phân số bằng nhau.

Đáp án:

Có: 

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán lớp 6 tập 2

Trong các phân số sau đây, tìm kiếm phân số không bởi phân số nào trong những phân số còn lại:

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số về phân số tối giản nhằm tìm những phân số bởi nhau.

Đáp án:

Có:

Vậy phân số 

*
 không bởi phân số nào trong những phân số còn lại.

Giải bài xích 22 trang 15 Toán 6 SGK tập 2

Điền số phù hợp vào ô trống:

Hướng dẫn:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu mã của một phân số với cùng một số nguyên không giống 0 thì ta được một phân số bởi phân số đang cho.

Đáp án:

Giải bài 23 trang 16 SGK tập 2 Toán 6

Cho tập phù hợp A = 0; -3; 5. Viết tập đúng theo B các phân số 

*
 mà m, n ∈ A. (Nếu tất cả hai phân số đều bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Hướng dẫn:

Người ta gọi 

*
 với a, b ∈ Z, b ≠0 là một phân số, a là tử số, b là mẫu mã số của phân số.

Đáp án:

Vì 0 bắt buộc là mẫu số nên các phân số bắt buộc tìm chỉ hoàn toàn có thể có mẫu bởi - 3 hoặc 5.

Các phân số có mẫu số bởi -3 là: 

Các phân số tất cả mẫu số bởi 5 là: 

Vì 

Vậy ta có tập hợp B= 

Giải bài xích 24 trang 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Tìm những số nguyên x với y, biết:

Hướng dẫn:

Thực hiện rút gọn phân số 

*
nhằm tìm x với y.

Đáp án:

Có . Vậy x = - 7

Có . Vậy y = -15

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Viết toàn bộ các phân số bằng 

*
 mà tử và chủng loại là các số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số.

Hướng dẫn:

Rút gọn phân số 

*
 về phân số buổi tối giản.

Nếu ta nhân cả tử và mẫu mã của một phân số cùng với cùng một số nguyên không giống 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Đáp án:

 

Giải bài bác 26 trang 16 Toán lớp 6 SGK tập 2

Cho đoạn thẳng AB:

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD, EF, GH, IK biết rằng:

Hướng dẫn:

Đoạn AB được tạo thành 12 đoạn nhỏ tuổi bằng nhau. Vì thế CD = 

*
AB = 
*
AB 

Vậy: CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bởi 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bởi 15 đoạn nhỏ.

Đáp án:

Giải bài bác 27 trang 16 Toán lớp 6 tập 2 SGK

Đố: Một học viên đã " rút gọn" như sau:

Bạn đó giải thích: "Trước hết em rút gọn mang đến 10, rồi rút gọn mang lại 5". Đố em làm vì thế đúng tuyệt sai? vị sao?

Đáp án:

Theo luật lệ rút gọn, ta bắt buộc chia cả tử và mẫu mã của phân số mang đến cùng một trong những khác 0, nhưng học sinh này vẫn trừ cả tử và mẫu đến 10 nên chúng ta làm vậy nên không đúng.

Xem thêm: Bài 30 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 19, Bài 30 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới trên đây để tải về Giải bài bác tập toán lớp 6 trang 15, 16 tập 2, cung cấp tải file word, pdf trọn vẹn miễn phí.