b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một vài tự nhiên:(64; , 169; , 196.)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 trang 28 bài 58

(a^2) (a)(a^2)(0)(0) (10)(100)(1)(1) (11)(121)(2)(4) (12)(144)(3)(9) (13)(169)(4)(16) (14)(196)(5)(25) (15)(225)(6)(36) (16)(256)(7)(49) (17)(289)(8)(64) (18)(324)(9)(81) (19)(361)   (20)(400) 
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - rèn luyện trang 28 khác • Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết gọn những tích sau... • Giải bài 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 Tính giá bán trị các lũy... • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng bình... • Giải bài xích 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng lập... • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết kết quả mỗi... • Giải bài 61 rèn luyện - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 trong các số sau, số... • Giải bài bác 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tính(10^2; ,... • Giải bài xích 63 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền dấu"( imes... • Giải bài 64 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết kết quả một... • Giải bài bác 65 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bằng cách tính, em hãy... • Giải bài 66 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Ta biết(11^2...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số - luyện tập trang 28
• Giải bài xích 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 61 rèn luyện - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài bác 62 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 63 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 64 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 66 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 8 Sgk Toán Lớp 5 Phân Số Thập Phân Số Thập Phân

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số