Giải Toán lớp 6 bài bác 7: quan liêu hệ phân tách hết tính chất chia không còn sách Cánh diều là tài liệu khôn xiết hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 bao gồm thêm nhiều bốn liệu tham khảo, đối chiếu giải thuật hay, bao gồm xác.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 bài

Tài liệu được soạn chi tiết, đúng đắn và tương đối đầy đủ các bài bác tập vào sách giáo khoa Cánh diều trang 34 giúp các em xem nhắc nhở giải các bài tập của bài 7: quan liêu hệ chia hết đặc điểm chia hết. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Toán 6 bài xích 7: quan liêu hệ phân chia hết. đặc thù chia hết

Giải Toán 6 Cánh Diều quan lại hệ phân tách hếtGiải Toán 6 Cánh Diều đặc thù chia hếtGiải Toán 6 trang 34 phần bài tập

1. Tư tưởng về phân tách hết

Luyện tập vận dụng 1

Viết ngày cùng tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một mong của a với hai bội của b.

Đáp án

Ví dụ: ngày 21 mon 7

Một ước của 21 là 3

Hai bội của 7 là 14 và 28

2. Phương pháp tìm bội và ước của một số


Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 31

a) triển khai các phép tính: 9 . 10; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6

b) Hãy chỉ ra rằng bảy bội của 9

Đáp án

a) 9 . 0 = 0; 9 . 1 = 9; 9 . 2 = 18; 9 . 3 = 27; 9 . 4 = 36; 9 . 5 = 45; 9 . 6 = 54

b) Bảy bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 31

a) Viết lại những bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội tất cả hai chữ số của 11.

Xem thêm: Bài 57 Trang 85 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 57, 58, 59, 60 Trang 85 Sgk Toán 6 Tập 1

Đáp án

a) các bội nhỏ dại hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) những bội có hai chữ số của 11 là: 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Hoạt rượu cồn 3 Toán lớp 6 trang 31

a) tìm kiếm số phù hợp ở vết ?:

8 : 1 = ?; 8 : 5 = ? (dư ?);

8 : 2 = ?; 8 : 6 = ? (dư ?);

8 : 3 = ? (dư ?); 8 : 7 = ? (dư ?);

8 : 4 = ?; 8 : 8 = ?

b) Hãy chỉ ra các ước của 8

Đáp án

a) 8 : 1 = 8; 8 : 5 = 1 (dư 3);

8 : 2 = 4; 8 : 6 = 1 (dư 2);

8 : 3 = 2 (dư 2); 8 : 7 = 7 (dư 1);

8 : 4 = 2; 8 : 8 = 1

b) những ước của 8 là: 1; 2; 4; 8

Luyện tập áp dụng 3 Toán lớp 6 trang 32

Tìm những ước của 25

Đáp án: những ước của 25 là: 1; 5; 25

Giải Toán 6 Cánh Diều đặc điểm chia hết

1. Tính chất chia hêt của một tổng

Hoạt hễ 4 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho dấu ? theo mẫu

m Số a phân tách hết mang lại m Số b chia hết đến m thực hiện phép phân tách (a + b) mang đến m
59555(95 + 55) : 5 = 30
6??(? + ?) : 6 = ?
9??(?+ ? ) : 9 = ?

Đáp án

m Số a chia hết đến m Số b phân tách hết mang đến m tiến hành phép chia (a + b) cho m
59555(95 + 55) : 5 = 30
67854(78 + 54) : 6 = 22
945108(45 + 108 ) : 9 = 17

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 32

Không tính tổng, hãy lý giải tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết mang đến 5

Đáp án

A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết mang lại 5 vì các số hạng của tổng phần lớn chia hết mang lại 5

2. đặc thù chia hết của một hiệu

Hoạt hễ 5 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

m Số a phân tách hết cho m Số b phân chia hết cho m tiến hành phép phân chia (a - b) mang lại m
74921(49 - 21) : 7 = 4
8??(? - ?) : 8 = ?
11??(? - ?) : 11 = ?

Đáp án

m Số a phân tách hết mang đến m Số b phân chia hết cho m thực hiện phép phân chia (a - b) cho m
74921(49 - 21) : 7 = 4
84816(48 - 16) : 8 = 4
115522(55 - 22) : 11 = 3

3. đặc thù chia không còn của một tích

Hoạt động 6 Toán lớp 6 trang 33

Chỉ ra số phù hợp cho ? theo mẫu:

m Số a chia hết mang đến m Số b tùy ý tiến hành phép phân chia (a . B) cho m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10??(? . ?) : 10 = ?
15??(? . ?) : 15 = ?

Đáp án

m Số a chia hết đến m Số b tùy ý thực hiện phép chia (a . B) mang lại m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10507(50 . 7) : 10 = 35
15753(75 . 3) : 15 = 15

Luyện tập vận dụng 6 Toán lớp 6 trang 33

Không tính quý hiếm biểu thức, hãy lý giải tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 - 54 . 13 phân chia hết cho 6