Khái niệm: các phân số bao gồm mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...) được call là những phân số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 phân số thập phân


Ví dụ: các phân số (dfrac310;,dfrac99100;,dfrac1231000) là những phân số thập phân.

Chú ý: có một trong những phân số hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một vài dạng bài xích tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách phát âm – viết phân số thập phân tựa như như những phân số thông thường.

Khi hiểu phân số ta đọc tử số trước rồi gọi “phần”, kế tiếp đọc cho mẫu số.

Khi viết số thập phân, tử số là số thoải mái và tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu mã số là số thoải mái và tự nhiên khác (0) viết bên dưới gạch ngang.

Ví dụ:

- Phân số (dfrac710) được phát âm là bảy phần mười.

- Phân số “hai mươi cha phần một trăm” được viết là (dfrac23100).

Dạng 2: So sánh nhì phân số thập phân

Cách đối chiếu hai phân số thập phân tương tự như như cách đối chiếu hai phân số thông thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (dfrac310 cdot cdot cdot dfrac710,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac72100 cdot cdot cdot dfrac53100).

Cách giải:

So sánh hai phân số (dfrac310) cùng (dfrac710) ta thấy đều sở hữu mẫu số là (10) cùng (3 53) buộc phải (dfrac72100 > dfrac53100.)

Vậy: (dfrac310 dfrac53100 .)

Dạng 3: biến đổi một số phân số không phải là phân số thập phân thành phân số thập phân


Phương pháp giải:

- tra cứu một số thế nào cho số kia nhân với mẫu mã số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Nhân cả tử số và chủng loại số với thuộc số đó sẽ được phân số thập phân.

Hoặc :

- tìm kiếm một số thế nào cho mẫu số chia cho một trong những thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- chia cả tử số và chủng loại số với thuộc số đó để được phân số thập phân.

Xem thêm: Giải Bài 116 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1 16 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1

Ví dụ : Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac12;,,dfrac45 ;,,dfrac84200)

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta rất có thể chuyển những phân số đã mang lại thành phân số thập phân như sau:

$eginarraycccccdfrac12 = dfrac1 imes 52 imes 5 = dfrac510;,,,,,,,,,,,,,dfrac45 & , = dfrac4 imes 25 imes 2 = dfrac810;,,,,,,,,,,,,dfrac84200 = dfrac84:2200:2 = dfrac42100\,endarray$