b) một đội sản xuất làm được (1200) sản phẩm, trong đó anh ba làm được (126) sản phẩm. Hỏi anh cha làm được bao nhiêu xác suất số thành phầm của tổ?
Bạn đang xem: Bài 1 trang 79 (luyện tập) sgk toán 5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Muốn tìm kiếm tỉ số phần trăm của hai số (A) cùng (B) ta làm cho như sau:

- kiếm tìm thương của (A) cùng (B.)

- Nhân thương đó với (100) và viết thêm kí hiệu (\%) vào bên buộc phải tích kiếm tìm được.


Lời giải chi tiết

a) Tỉ sổ phần trăm của hai số (37) và (42) là

(37 : 42 = 0,8809 = 88,09\%)

b) Anh ba đã làm được số phần trăm số thành phầm của tổ là :

(126 : 1200 = 0,105 = 10,5\%) 

Đáp số: a) (88,09\% ;)

b) (10,5\%)

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com
Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 94 Luyện Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Trang 94

Cảm ơn các bạn đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.