Một mặt nền nhà hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8m, chiều rộng bằng (dfrac34) chiều dài. Fan ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm nhằm lát nền nhà đó, giá thành mỗi viên gạch ốp là đôi mươi 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch ? (Diện tích phần mạch xi măng không xứng đáng kế).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 172 luyện tập


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Tính chiều rộng mặt nền nhà = chiều dài ( imes ;dfrac34.)

- Tính diện tích sàn nhà = chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

- Tính diện tích s 1 viên gạch hình vuông vắn = cạnh ( imes ) cạnh.

- Tính số viên gạch buộc phải dùng = diện tích sàn nhà : diện tích s 1 viên gạch.

- Số tiền mua gạch = giá thành 1 viên gạch ốp ( imes ) số viên gạch nên dùng.


Lời giải bỏ ra tiết

Chiều rộng mặt sàn nhà là:

8 ( imes ; dfrac34) = 6 (m)

Diện tích mặt sàn nhà là:

8 x 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2

Diện tích một viên gạch là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Số viên gạch nhằm lát cả mặt nền nhà là:

4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Lát gạch ốp cả nền nhà thì hết số chi phí là:

đôi mươi 000 x 300 = 6 000 000 (đồng)

Đáp số: 6 000 000 đồng.

Xem thêm: Lý Thuyết, Các Dạng Bài Tập Toán 6 Về Các Phép Tính Phân Số Bài Tập Toán Lớp 6

 movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.