Tham khảo tài liệu giải Toán lớp 5 trang 171, Luyện tập là cách giúp các em học sinh lớp 5 biết được bài giải của mình có làm đúng không, đồng thời có thể nâng cao được kiến thức về hiệu – tỉ, tổng – tỉ, giải bài toán theo dạng toán rút về đơn vị, tỉ số phần trăm tốt nhất.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 171 sgk toán 5


Giải Toán lớp 5 trang 171, Luyện tập

Bài 1 gii Toán 5 trang 171 SGKĐề bài:Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện-tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện-tích của hình tứ.giác ABCD, biết tỉ số diện-tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ.giác ABED là 2/3.

*
Theo sơ đồ, số HS-nam của lớp 5A là:35 : (3 + 4) x 3 = 15 (họcsinh).Số-HS-nữ của lớp 5A là:35 – 15 =20 (hs).Số-HS-nữ nhiều hơn số-HS-nam là:20 – 15 = 5 (hs)

Chương 1 chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Đề ca mét, Mi li mét, Hec ta là các kiến thức cần nhớ. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 30 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Tập 1 - Giải Toán 6 Trang 57, 58 Cánh Diều

Bài 3 - Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 171Đề bài:Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?Lời giải:Ô tô đi 1km thì tiêu thụ hết:12 : 100 = 0,12 (lít)Ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết: 0,12 x 75 = 9 (lít)Bài 3 gii Toán 5 trang 171 SGKĐề bài:Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính số HS mỗi loại học lực, biết số HS

*
Lời giải:Số phần trăm học sinh khá khối 5 trường Thắng Lợi là:100% – (25% + 15%) = 60%Số học sinh toàn khối lớp 5 của trường là: 120 : 60 x 100 = 200 (hs)Số học sinh giỏi là: 200 x 25 : 100 = 50 (hs)Số học sinh trung bình là: 200 x 15 : 100 = 30 (hs)

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 171 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập trang 171, 172 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 171, 172 và bài Luyện tập trang 172 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 172 để học tốt Toán 5 hơn.

https://movingthenationforward.com/giai-bai-tap-trang-171-sgk-toan-5-luyen-tap-38636n.aspx