Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b, chiều cao c.a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 thể tích hình hộp chữ nhật


Tính thể tích hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm a, chiều rộng b, độ cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

c) a = (dfrac25)dm; b = (dfrac13)dm; c = (dfrac34)dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chiều dài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 

V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

V = (dfrac25) x (dfrac13) x (dfrac34) = (dfrac110) (dm3)


Bài 2


Video trả lời giải


Tính thể tích của khối gỗ gồm dạng như hình bên: 

 

*

Phương pháp giải:

Chia gỗ khối thành các hình hộp chữ nhật nhỏ dại rồi tính thể tích từng hình theo công thức V = a x b x c

(a, b, c là ba form size của hình hộp chữ nhật), từ kia suy ra thể tích gỗ khối ban đầu.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Chia cục gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A với B như hình bên dưới đây:

*

Chiều rộng của hình vỏ hộp chữ nhật A là: 

12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật A là: 

 8 × 6 × 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật B là:

15 × 6 × 5 = 450 (cm3)

Thể tích của cục gỗ là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 2:

Chia cục gỗ thành nhì hình hộp chữ nhật C cùng D như hình bên dưới đây:

*

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C là:

12 × 8 × 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) × 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 

480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 3: Xem hình vẽ mặt dưới:

*

Chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật E là:

15 – 8 = 7 (cm)

Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật E là:

12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật E là:

7× 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của cả khối gỗ cùng hình vỏ hộp chữ nhật E là:

15 × 12 × 5 = 900 (cm3)

Thể tích của cục gỗ là:

900 – 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo như hình dưới đây:

 

*

Phương pháp giải:

Cách 1: Thể tích hòn đá = toàn diện tích hòn đá với nước - thể tích nước vào bể 

Cách 2: Thể tích của hòn đá bởi thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dưng lên) tất cả chiều dài 10cm, chiều rộng lớn 10cm và độ cao là: 7 - 5 = 2 (cm). 

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

Thể tích nước vào bể là:

10 × 10 × 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước với hòn đá là:

10 × 10 × 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Đáp số: 200cm3. 

Cách 2:

Chiều cao của phần nước kéo lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước kéo lên là:

10 × 10 × 2 = 200 (cm3)

Thể tích nước dâng lên chính là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200cm3.


Lý thuyết

1. Thể tích hình hộp chữ nhật


Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta rước chiều dài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).


*

Lưu ý: Chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng đó là diện tích đáy. Vậy hoàn toàn có thể tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng phương pháp lấy diện tích đáy nhân với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm (12cm), chiều rộng (5cm) và độ cao (8cm).

Giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

(12 imes 5 imes 8 = 480;(cm^3))

Đáp số: (480cm^3).

2. Một vài dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật lúc biết ba kích thước

Phương pháp: muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chiều lâu năm nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Dạng 2: Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp: chiều cao của hình hộp chữ nhật phân chia cho diện tích đáy.

(c = V:(a imes b)).

Dạng 3: Tính diện tích đáy lúc biết thể tích

Phương pháp: diện tích đáy của hình hộp chữ nhật bởi thể tích mang lại cho chiều cao.

(a imes b = V:c).

Xem thêm: Giải Bài 145 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1 45 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1

Dạng 4: Toán gồm lời văn (thường tính thể tích nước, chiều cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán cùng yêu cầu của đề bài xích rồi giải việc đó.