Một lớp học có (30) học sinh, trong đó (dfrac310) số học viên là học sinh xuất sắc toán, ( dfrac210) số học viên là học tập sinh xuất sắc tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh tốt Toán, bao nhiêu học sinh tốt tiếng việt?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- tìm kiếm số học sinh giỏi Toán ta rước số học sinh cả lớp nhân với (dfrac310).

Bạn đang xem: Luyện tập trang 9 sgk toán 5

- Tìm số học sinh tốt Tiếng Việt ta đem số học sinh cả lớp nhân với (dfrac210).


Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Có: 30 học tập sinh

Học sinh tốt toán: (dfrac310) số học tập sinh

Học sing tốt Tiếng Việt: (dfrac210) số học tập sinh

Học sinh giỏi toán: ? em

Học sinh tốt Tiếng Việt: ? em

Bài giải

Số học sinh xuất sắc toán là:

(30 imes dfrac310=9) (học sinh)

Số học tập sinh giỏi tiếng việt là:

( 30 imes dfrac210=6) (học sinh)

Đáp số: (9) học sinh giỏi Toán;

(6) học tập sinh giỏi Tiếng Việt.

Xem thêm: Giải Bài 61 Trang 33 Sgk Toán 6 Tập 2, 63, 64 Trang 33, 34 Sgk Toán 6 Tập 2

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.