- Chọn bài -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập tầm thường trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập phổ biến trang 100Giới thiệu biểu trang bị hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Luyện tập chung trang 106Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập thông thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập phổ biến trang 123Luyện tập bình thường trang 124Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập thông thường trang 127Luyện tập chung trang 128

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 rèn luyện trang 88 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 5 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy là a và chiều cao là h:

a) a= 30,5dm và h = 12dm

b) a = 16dm cùng h = 5,3 m.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 88, 89, luyện tập, giải bài 1, 2, 3, 4

Lời giải:

a, diện tích hình tam giác là:

*
= 183 (dm2)

b, Đổi 5,3 m = 53 dm.

Diện tích hình tam giác là:

*

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập: Hãy đã cho thấy đáy và đường cao khớp ứng của mỗi hình tam giác vuông bên dưới đây:

Lời giải:

a) trong tam giác ABC:

– Coi AC là lòng thì AB là đường cao.

– Coi AB là đáy thì AC là mặt đường cao.

*

b) vào tam giác DEG:

– Coi DE là lòng thì GD là đường cao.

– Coi DG là đáy thì ED là con đường cao.


*

Bài 3 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập:

a) Tính diện tích hình tam giác vuông ABC.

b)Tính diện tích s hình tam giác vuông DEG.

Lời giải:

a, diện tích tam giác vuông ABC là:

S =

*
= 6 (cm2)

b, diện tích s tam giác vuông DEG là:


S =

*
= 7,5 (cm2)

Ghi nhớ: hy vọng tính diện tích tam giác vuông, ta lấy tích độ dài cạnh góc vuông phân tách cho 2 (cùng đơn vị đo).

Bài 4 (trang 89 SGK Toán 5) rèn luyện :

a) đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích s hình tam giác ABC.


*

b)đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ nhiều năm cạnh ME

*

tính:

– Tổng diện tích hình tam giác MQE và hình tam giác NEP.

Xem thêm: Giải Bài 46 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 46 Trang 24 Sgk Môn Toán Lớp 6 Tập 1

– diện tích hình tam giác EPQ.

Lời giải:

a, sau khoản thời gian đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

b, sau thời điểm đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm

Suy ra, NE = 4 – 1 = 3(cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích tam giác MQE là:


*
= 1,5 (cm2)

Diện tích tam giác NEP là:

*
= 4,5 (cm2)

Tổng diện tích s 2 tam giác bên trên là:

1,5 + 4,5 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác EQP là:

12 – 6 = 6(cm2)