Trả lời thắc mắc 1 bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1. Xét tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu phương pháp dựng góc nhọn

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài bác 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Mang lại hình 19, hãy cho thấy thêm tổng số đo...

Bạn đang xem: Toán hình lớp 9 bài 2

Xem giải thuật


bài xích 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 11 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Tính những tỷ số lượng giác của góc B, từ kia suy ra những tỷ con số giác của góc A.

Xem giải thuật


bài bác 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của những góc nhỏ...

Xem giải mã


bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem giải thuật


bài 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Sử dụng có mang tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để bệnh minh...

Xem giải thuật


bài 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. đến tam giác ABC vuông tại A, hãy tính những tỷ con số giác của góc C

Xem giải thuật


bài 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 16 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. đến tam giác vuông gồm một góc, cạnh huyền...

Xem thêm: Bài 5 Trang 73 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 5 Trang 73

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.