- Chọn bài xích -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: contact giữa phép chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 6: đổi khác đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 7: biến hóa đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc hai (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 bài xích 3: contact giữa phép nhân với phép khai phương giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 9 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài xích 3 trang 12: Tính cùng so sánh: √(16.25) với √16 . √25.

Bạn đang xem: Toán 9 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải

√(16.25) = √400 = 20

√16.√25 = 4.5 = 20

Vậy √(16.25) = √16.√25

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài bác 3 trang 13: Tính

a) √(0,16.0,64.225);

b) √(250.360).

Lời giải

a) √(0,16.0,64.225)

= √0,16.√0,64.√225

= 0,4.0,8.15 = 4,8

b) √(250.360)

= √25.36.100

= √25.√36.√100

= 5.6.10 = 300

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài xích 3 trang 14: Tính

a) √3 . √75;

b) √20 . √72 . √(4,9)

Lời giải

a) √3 . √75 = √3.75 = √225 = 15

b) √20.√72 .√4,9 = √(20.72.4,9) = √(2.72.10.4,9)

= √(144.49) = √((12.7)2 ) = 84

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài bác 3 trang 14: Rút gọn những biểu thức sau (với a với b không âm):

a) √(3a3 ) . √12a;

b) √(2a . 32ab2 )

Lời giải

a) √(3a3 ).√12a = √(3a3.12a) = √(36a4 )

= √((6a2 )2 ) = 6a2 (do a2 ≥ 0)


b) √(2a . 32ab2) = √(64a2b2 )

= √((8ab)2) = 8ab (do a ≥ 0; b ≥ 0)

Bài 17 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1): Áp dụng luật lệ khai phương một tích, hãy tính:

*

Lời giải:

*

Bài 18 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1): Áp dụng luật lệ nhân các căn bậc hai, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:


*

Lời giải:

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

c) vì a ≥ 0 nên bài xích toán luôn xác định. Ta có:


*

(Vì a ≥ 0 nên |a| = a)

d) Ta có:

*
*

*

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):
Khai phương tích 12.30.40 được:

(A) 1200 ; (B) 120 ; (C) 12 ; (D) 240

Hãy chọn hiệu quả đúng.

Lời giải:

– lựa chọn B

– bởi vì ta có:

*

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): biến hóa các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

*

Lời giải:


*

Bài 23 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): chứng minh:

*

là nhì số nghịch hòn đảo của nhau.

Xem thêm: Giải Bài 69 Trang 36 Sgk Toán 6 Tập 2, §10 Phép Nhân Phân Số

Lời giải:

*

(Ghi chú: Muốn chứng tỏ hai số là nghịch đảo của nhau, ta chứng minh tích của nhị số bằng 1.)

Bài 24 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn và tìm quý giá (làm tròn cho chữ số thập phân máy ba) của các căn thức sau:

*