Bài trước họ đã khám phá về mối tương tác giữa các cạnh và mặt đường cao trong tam giác vuông. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục coi là biết những cạnh của tam giác thì chúng ta có thể biết được những góc vào tam giác là bao nhiêu hay không qua bài họctỉ con số giác của góc nhọn
Bạn đang xem: Toán 9 hình học bài 2

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn

1.2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

2. Bài bác tập minh họa

2.1. Bài tập cơ bản

2.2. Bài bác tập nâng cao

3. Rèn luyện Bài 2 Chương 1 Hình học 9

3.1 Trắc nghiệm Tỷ con số giác của góc nhọn

3.2 bài xích tập SGKTỷ số lượng giác của góc nhọn

4. Hỏi đáp bài xích 2 Chương 1 Hình học 9


*
*
Nhận xét:

Từ có mang trên, dễ thấy các tỉ con số giác của một góc nhọn luôn luôn dương. Hơn nữa ta có:(sinalpha Chú ý:

Nếu hai góc nhọn(alpha)và(eta)có(sinalpha =sineta)( hoặc(cosalpha =coseta , tanalpha =taneta ,cotg alpha =cotgeta)) thì(alpha =eta)vì bọn chúng là hai góc khớp ứng của nhì tam giác vuông đồng dạng


*
Định lý:

Nếu nhì góc phụ nhau thì singóc này bằngcôsingóc kia,tanggóc này bằngcôtanggóc kia

Cụ thể trong hình trên với(alpha)và(eta)là nhị góc phụ nhau nên:(sinalpha =coseta , cosalpha =sineta, tan alpha =cotgeta , cotgalpha =taneta)

BẢNG TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CÁC GÓC ĐẶC BIỆT
*
Chú ý:

Từ nay lúc viết những tỉ số lượng giác của một góc nhọn vào tam giác, ta quăng quật kí hiệu "^". Chẳng hạn viết(sinA)thay vày viết(sinwidehatA)

Từ định nghĩa các tỉ con số giác của một góc nhọn ta có:(tanalpha =fracsinalpha cosalpha ; cotgalpha =fraccosalpha sinalpha )

và(tanalpha .cotgalpha =1 , sin^2alpha +cos^2alpha =1);(1+tan^2alpha =frac1cos^2alpha ; 1+cot^2alpha =frac1sin^2alpha )

(các phương pháp trên gồm thể minh chứng dễ dàng)


Bài tập minh họa


2.1. Bài xích tập cơ bản


Bài 1:Cho tam giác ABC vuông trên A, gồm AB=6, BC=10. Tính sinB với cosB

Hướng dẫn: Ta có:(cosB=fracABBC=frac610=0.6 ;AC=sqrtBC^2-AB^2=8 Rightarrow sinB=fracACBC=0.8)

Bài 2:Chuyển các tỉ con số giác sau thành những tỉ con số giác của các góc nhỏ dại hơn(45^circ):(sin72^circ;cos50^circ; tan68^circ; cotg88^circ)

Hướng dẫn: Ta có:(sin72^circ=cos18^circ;cos50^circ=sin40^circ; tan68^circ=cotg22^circ; cotg88^circ=tan2^circ)

Bài 3:Cho tam giác ABC. Biết cosB=0,6. Tính các tỉ con số giác góc C

Hướng dẫn: Ta có:(sinC=cosB=0.6)và(cosC=sinB=sqrt1-cos^2B=0.8)

(tanC=fracsinCcosC=frac0.60.8=frac34)và(cotC=fraccosCsinC=frac0.80.6=frac43)
Xem thêm: Retained Là Gì ? Nghĩa Của Từ Retain

2.2. Bài tập nâng cao


Bài 1:

a)Rút gọn biểu thức:(S=cos^2alpha +tan^2alpha .cos^2alpha)

b)chứng minh: (frac(sinalpha +cosalpha )^2-(sinalpha -cosalpha )^2sinalpha .cosalpha =4)

Hướng dẫn:

a)(S=cos^2alpha +tan^2alpha .cos^2alpha=cos^2alpha+fracsin^2alpha cos^2alpha .cos^2alpha =sin^2alpha +cos^2alpha =1)

b)(VT=frac(1+2.sinalpha .cosalpha )-(1-2.sinalpha .cosalpha )sinalpha.cosalpha =frac4.sinalpha .cosalpha sinalpha .cosalpha =4)

( Áp dụng:(sin^2alpha +cos^2alpha =1))

Bài 2:Cho tam giác ABC nhọn. Hotline a, b, c thứu tự là độ dài những cạnh đối lập với những đỉnh A, B, C. Hội chứng minh:(fracasinA=fracbsinB=fraccsinC)

Hướng dẫn:

*
Kẻ AH vuông góc với BC ((Hin BC))

Khi đó:(sinB=fracAHcRightarrow sinB.c=AH)và(sinC=fracAHbRightarrow sinC.b=AH)

từ đó ta có:(sinB.c=sinC.bRightarrow fracbsinB=fraccsinC).

Tương tự kẻ mặt đường cao BD ((Din AC)) sẽ chứng minh được:(fracasinA=fracbsinB Rightarrow fracasinA=fracbsinB=fraccsinC)