(AsqrtB=-sqrtA^2.B), nếu (A 12 Leftrightarrow sqrt27 > sqrt12)

(Leftrightarrow 3sqrt3 >sqrt12).

Bạn đang xem: Toán 9 bài 45 trang 27

Vậy: (3sqrt3>sqrt12). 

Cách khác:

(sqrt 12 = sqrt 4.3 = sqrt 2^2.3 = 2sqrt 3 45 Leftrightarrow sqrt 49> sqrt 45 Leftrightarrow 7 >3sqrt 5).

Vậy: (7>3sqrt5).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Blackout Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Black Out Trong Câu Tiếng Anh


LG c

(dfrac13sqrt51) và (dfrac15sqrt150;)

Phương pháp giải:

+ Đưa vượt số vào trong lốt căn rồi so sánh. 

+ thực hiện quy tắc chuyển thừa số vào trong vệt căn:

(AsqrtB=sqrtA^2.B), giả dụ (A ge 0, B ge 0).

(AsqrtB=-sqrtA^2.B), nếu (A

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bình chọn:>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ

Cảm ơn các bạn đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?