Đại số 7 đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau chi tiết nhất do team ngũ thầy giáo dạy giỏi môn toán trên toàn quốc biên soạn. Đảm bảo dễ dàng nắm bắt giúp các em hệ thống lại kiến thức về tính hóa học của hàng tỉ số bởi nhau và phương pháp giải bài bác tập tự cơ phiên bản đến cải thiện giúp những em thuận tiện ghi nhớ.

Bạn đang xem: Toán 7 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

thuộc: Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

I. Tính chất của hàng tỉ số bởi nhau.

Tính hóa học của dãy tỉ số bằng nhau

*

Mở rộng:

*

Ví dụ:

+ Ta có: 

*

+ Ta có: 

*

2. Chú ý

Khi gồm dãy tỉ số 

*
 ta nói các số a, c, e tỉ lệ thành phần với các số b, d, f

Ta cũng hoàn toàn có thể viết: a : c : e = b : d : f.

3. Ví dụ

Ví dụ 1: Tìm x, y biết

*

Hướng dẫn giải:

*

*

*

II. Giải bài tập vận dụng lý thuyết

Bài 1: Chứng minh rằng nếu 

*
 thì:

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 2: Ba học sinh A, B, C có số điểm mười tỉ trọng với các số 2, 3, 4. Biết rằng tổng số điểm mười của A cùng C lớn hơn B là 6 điểm mười. Hỏi từng em tất cả bao nhiêu điểm 10?

Hướng dẫn giải:

Gọi a, b, c lần lượt là số điểm 10 của ba học viên A, B, C

*

Vậy chúng ta A gồm 4 điểm 10

Bạn B tất cả 6 điểm 10; các bạn C gồm 8 điểm 10

Câu 3: Cho tứ số khác 0 là a1, a2, a3, a4 thỏa mãn a22 = a1a3, a32 = a2a4.

Chứng minh rằng 

*

Hướng dẫn giải:

Từ trả thiết ta có:

*

III. Giải đáp trả lời thắc mắc SGK đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 8 trang 28: cho tỉ lệ thức 

*

Hãy so sánh những tỉ số 

*
 với các tỉ số trong tỉ lệ thành phần thức đang cho.

Lời giải

*

Đại số 7 đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau cụ thể nhất: sử dụng dãy tỉ số cân nhau để trình bày câu nói sau: Số học viên của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thành phần với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: hotline số học sinh của bố lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo giả thiết gồm dãy tỉ số sau: 

*

IV. Giải đáp giải bài bác tập SGK tính chất của hàng tỉ số bằng nhau

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhì số x và y biết 

*
 và x + y = 16.

Lời giải:

Theo đặc điểm của dãy tỉ số cân nhau ta có:

*

Kiến thức áp dụng

Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau:

Từ dãy tỉ số bởi nhau  ta suy ra 

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhì số x, y biết x : 2 = y : (-5) với x – y = -7.

Lời giải:

Ta có

*

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học của dãy tỉ số bằng nhau:

Từ hàng tỉ số bởi nhau  ta suy ra 

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích s hình chữ nhật hiểu được tỉ số thân 2 cạnh của chính nó là 2/5 và chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều dài (x, y > 0)

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*

*

Vậy diện tích hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau:

*
Từ hàng tỉ số bằng nhau  ta suy ra 

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Số viên bi của cha bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ trọng với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi các bạn biết rằng tía bạn tất cả 44 viên bi.

Lời giải:

Gọi số viên bi của tía bạn Minh, Hùng ,Dũng theo thứ tự là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ trọng với các số 2, 4, 5 nghĩa là 

*

Ba chúng ta có tất cả 44 viên bi tức thị x + y + z = 44.

Theo đặc điểm của hàng tỉ số cân nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo lần lượt là 8, 16, 20 viên bi.

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học của dãy tỉ số bởi nhau:

Từ dãy tỉ số bởi nhau 

*
 ta suy ra 
*

Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Hai lớp 7A với 7B đi lao cồn trồng cây. Hiểu được tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A là 0,8 với lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây từng lớp sẽ trồng.

Lời giải:

Gọi số cây trồng được của lớp 7A, 7B theo lần lượt là x (cây); y (cây).

Tỉ số thân số cây cối được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 tức là x : y =0,8 hay 

*

Lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là trăng tròn cây tức thị y – x = 20.

Theo đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau

*

Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau:

Từ dãy tỉ số bằng nhau  ta suy ra 

V. Hướng dẫn giải bài xích tập luyện tập tính hóa học của hàng tỉ số đều nhau trang 13

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bởi tỉ số giữa các số nguyên :

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong số tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm cha số x, y, z biết 

*
 và x + y - z = 10

Lời giải:

Theo đề bài bác ta có :

*

Do kia ta có 

*

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Kiến thức áp dụng

Từ hàng tỉ số bởi nhau 

*
 ta suy ra : 
*

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết 

*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có: 

*
 (Nhân cả nhì vế của đẳng thức với 
*
).

*

TH1 : giả dụ x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : giả dụ x = 2 ⇒ y = 5

Cách 2:

*

⇒ x = 2k; y = 5k.

Ta có: x.y = 10 ⇒ 2k.5k = 10 ⇒ 10k2 = 10 ⇒ k2 = 1 ⇒ k = 1 hoặc k = -1.

+ ví như k = 1 thì x = 2k = 2; y = 5k = 5.

+ nếu k = -1 thì x = 2k = -2; y = 5k = -5.

Vậy x = 2 ; y = 5 hoặc x = -2; y = -5.

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Chứng minh tỉ lệ thức 

*
 (a - b ≠ 0, c - d ≠ 0) ta rất có thể suy ra tỉ lệ thức 
*

Lời giải:

*

Theo đặc thù của dãy tỉ số đều nhau ta có

*

Kiến thức áp dụng

+ tính chất của tỉ trọng thức :

Với những số a, b, c, d ≠ 0, từ một trong những 5 đẳng thức sau đều hoàn toàn có thể suy ra các đẳng thức còn lại:

*
+ đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau :

Từ dãy tỉ số bằng nhau 

*
 ta suy ra 
*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với những số 9, 8, 7, 6. Hiểu được số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học tập sinh. Tra cứu số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Gọi số học sinh các khối 6,7,8,9 theo lần lượt là x, y, z, t (học sinh)

Số học sinh bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6 nghĩa là :

*

Số học viên khối 9 ít hơn số học viên khối 7 là 70 học viên nghĩa là y – t = 70.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Restrict Là Gì Trong Tiếng Việt? Đồng Nghĩa Của Restrict

Theo đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau ta có

*
 
*

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là 315 ; 280 ; 245 ; 210 học tập sinh

Kiến thức áp dụng

Tính chất dãy tỉ số đều nhau :

Từ hàng tỉ số bởi nhau 

*
 ta suy ra: 
*

Tính chất của hàng tỉ số cân nhau và bài bác tập vận dụng được biên soạn bám sát chương trình SGK new môn toán lớp 7, được movingthenationforward.com tổng hợp cùng đăng trong siêng mục giải toán 7 giúp các em tiện tham khảo đề học tốt môn toán 7. Nếu thấy tuyệt hãy share và phản hồi để đa số chúng ta khác cùng học tập.