Chọn 30 hộp trà một phương pháp tùy ý vào kho của cửa hàng và đem cho công dụng được lưu lại trong bảng (sau khi đang trừ cân nặng của vỏ):

*


Hướng dẫn:

- muốn biết lốt hiệu khảo sát cần trả lời câu hỏi: Nội dung điều tra trong bảng là gì?

- các số liệu thu thập được khi khảo sát về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một trong những giá trị của vệt hiệu.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 2 bài 4

- Số toàn bộ các quý giá (không độc nhất thiết không giống nhau) của tín hiệu bằng số các đơn vị điều tra.

- số lần xuất hiệncủa một quý hiếm trong dãy cực hiếm của tín hiệu là tần số của cực hiếm đó.

Bài giải:

a) tín hiệu cần tìm: cân nặng chè trong từng hộp.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Hội Đồng Nhân Dân Tiếng Anh Là Gì ? Meaning Of Word Hội Đồng Nhân Dân

Số các giá trị: 30

b) Số những giá trị khác biệt của lốt hiệu: 5

c) quý giá 98 gồm tần số là: 3

Giá trị 99 có tần số là: 4

Giá trị 100 tất cả tần số là: 16

Giá trị 101 có tần số là: 4

Giá trị 102 gồm tần số là: 3


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
Giải những bài tập bài bác 1: tích lũy số liệu thống kê, tần số - rèn luyện (trang 8 - 9) khác • Giải bài xích 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Lập bảng số... • Giải bài bác 2 trang 7 SGK - Toán 7 lớp Tập 2 mặt hàng ngày, bạn An thử... • Giải bài 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 thời hạn chạy 50m của... • Giải bài bác 4 trang 9 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chọn 30 hộp chè một...
Mục lục Đại số 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị •Chương 3: những thống kê •Chương 4: Biểu thức đại số
bài bác trước bài sau
Đại số 7
Bài 1: tích lũy số liệu thống kê, tần số - luyện tập (trang 8 - 9)
• Giải bài bác 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 2 trang 7 SGK - Toán 7 lớp Tập 2 • Giải bài 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 4 trang 9 - SGK Toán lớp 7 Tập 2
Đại số 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 3: thống kê Chương 4: Biểu thức đại số
Đại số 7
Đại số 7 Tập 1 Đại số 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12