(a) ,, dfrac11120 , extvà , dfrac740;) (b) ,, dfrac24146 , extvà , dfrac613;)

(c) ,, dfrac730, , dfrac1360, , dfrac-940;) (d) ,, dfrac1760, , dfrac-518, , dfrac-6490.)
Bạn đang xem: Toán 6 tập 2 trang 19

Hướng dẫn:

Rút gọn hầu như phân số chưa buổi tối giản rồi quy đồng

Bài giải:

a) MSC:(120)

( dfrac740 = dfrac7 . 340 . 3 = dfrac21120)

b)(dfrac24146 = dfrac24 : 2146:2 = dfrac1273)

MSC:(949)

(dfrac1273 =dfrac12 . 13 73. 13 = dfrac156 949; , dfrac613 = dfrac6 . 7313 .73 = dfrac438949)

c) MSC:(120)

(dfrac730 = dfrac7 . 430 . 4 = dfrac28120; \ dfrac1360 = dfrac13 . 260 . 2 = dfrac26120 \ dfrac-940 = dfrac-9 . 340 . 3 = dfrac-27120)

d) MSC:(180)

(dfrac1760 = dfrac17 . 360 . 3 = dfrac51180; \ dfrac-518 = dfrac-5 . 1018 . 10 = dfrac-50180 \ dfrac-6490 = dfrac-64 . 290 . 2 = dfrac-128180)


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 5: Quy đồng mẫu các phân số - luyện tập trang 19 khác • Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng mẫu mã các... • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 nhị phân số sau đây có... • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài xích 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 34 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn rồi quy đồng... • Giải bài bác 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: nhị bức ảnh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 5: Quy đồng mẫu các phân số - luyện tập trang 19
• Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 35 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 36 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Sách Giáo Khoa, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Mới

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12