Trong những phân số sau đây, search phân số không bằng phân số nào trong số phân số còn lại:

(dfrac-742; ,, dfrac1218; ,, dfrac3-18; ,, dfrac-954; ,, dfrac-10-15; ,, dfrac1420)
Bạn đang xem: Toán 6 tập 2 trang 15

Hướng dẫn:

- Rút gọn số đông phân số chưa về tối giản để tìm phân số ko bằng những phân số còn lại

Bài giải:

(dfrac-742 = dfrac-7: 742 : 7 = dfrac-16)

(dfrac1218 = dfrac12 : 618 : 6 = dfrac23)

(dfrac3-18 = dfrac3 : (-3)-18 : (-3) = dfrac-16)

(dfrac-954 = dfrac-9:954 : 9 = dfrac-16)

(dfrac-10-15 = dfrac-10 : (-5)-15 : (-5) = dfrac23)

(dfrac1420 = dfrac14 : 220 : 2 = dfrac710)

Vậy phân số không bởi phân số nào trong số phân số sót lại là(dfrac1420)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cỗ răng tương đối đầy đủ của... • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét vuông (viết... • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các cặp phân số... • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong số phân số sau... • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến tập vừa lòng (A =... • Giải bài xích 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết toàn bộ các phân... • Giải bài 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến đoạn... • Giải bài xích 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học sinh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16
• bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Trang 51 Cánh Diều, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Bài Tập Toán 6

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số