Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số bởi nhau khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 8 trang 28: mang lại tỉ lệ thức
*

Hãy so sánh những tỉ số

*
với các tỉ số trong tỉ lệ thành phần thức đã cho.

Bạn đang xem: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau luyen tap

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 8 trang 29: dùng dãy tỉ số cân nhau để biểu hiện câu nói sau: Số học viên của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thành phần với những số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: call số học viên của tía lớp 7A, 7B, 7C theo lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo mang thiết tất cả dãy tỉ số sau:

*

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhì số x và y biết
*
và x + y = 16.

Lời giải:

Theo tính chất của hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết x : 2 = y : (-5) với x – y = -7.

Lời giải:

Ta có


*

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật hiểu được tỉ số giữa 2 cạnh của chính nó là 2/5 cùng chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều lâu năm (x, y > 0)

Ta có chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*
*

Vậy diện tích s hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):
Số viên bi của bố bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi các bạn biết rằng tía bạn bao gồm 44 viên bi.

Lời giải:

Gọi số viên bi của bố bạn Minh, Hùng ,Dũng theo lần lượt là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2, 4, 5 tức là

*
.

Ba các bạn có tất cả 44 viên bi tức thị x + y + z = 44.

Theo tính chất của hàng tỉ số đều nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng thứu tự là 8, 16, đôi mươi viên bi.


Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): hai lớp 7A và 7B đi lao hễ trồng cây. Biết rằng tỉ số thân số cây cối được của lớp 7A là 0,8 với lớp 7B trồng nhiều hơn nữa 20 cây. Tính số cây mỗi lớp vẫn trồng.

Lời giải:

Gọi số cây cỏ được của lớp 7A, 7B theo lần lượt là x (cây); y (cây).

Xem thêm: Ý Nghĩa Của " F5 Nghĩa Là Gì ? Và Nút F5 Trong Bàn Phím Có Tác Dụng Gì?

Tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A với lớp 7B là 0,8 nghĩa là x : y =0,8 xuất xắc

*
.

Lớp 7B trồng nhiều hơn thế nữa lớp 7A là trăng tròn cây nghĩa là y – x = 20.

Theo đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau

*

Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): vắt tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên :

*

Lời giải:


*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): search x trong số tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm tía số x, y, z biết
*
và x + y – z = 10

Lời giải:

Theo đề bài ta gồm :

*

Do đó ta bao gồm

*

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhì số x, y biết
*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có:

*
(Nhân cả hai vế của đẳng thức cùng với
*
).

*

TH1 : giả dụ x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : nếu như x = 2 ⇒ y = 5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): chứng tỏ tỉ lệ thức
*
(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta hoàn toàn có thể suy ra tỉ trọng thức
*

Lời giải:

*

Theo tính chất của hàng tỉ số cân nhau ta có

*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ trọng với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học tập sinh. Kiếm tìm số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Gọi số học viên các khối 6,7,8,9 lần lượt là x, y, z, t (học sinh)

Số học viên bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ thành phần với những số 9 ; 8 ; 7 ; 6 tức thị :

*

Số học viên khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh nghĩa là y – t = 70.