Định lí 1: Điểm nằm tại tia phân giác của một góc thì phương pháp đều nhị cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} Rightarrow MA = MB)Định lí 2: Điểm nằm bên trong một góc và biện pháp đều nhì cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

Bạn đang xem: Tính chất 3 đường phân giác của tam giác

Tập hợp những điểm nằm phía bên trong một góc và phương pháp đều nhì cạnh của góc là tia phân giác của góc đó.Định lí 1: trong một tam giác cân, mặt đường phân giác của góc ở đỉnh đôi khi là đường trung tuyến của tam giác đó.


*

(Delta ABC:) (left. eginarraylAB = AC\widehat A_1 = widehat A_2endarray ight} Rightarrow BD = DC)Định lí 2: bố đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này bí quyết đều bố cạnh của tam giác đó.


*

Tam giác $ABC$ (hình vẽ) có tía đường phân giác giao nhau tại $I$. Lúc đó

(eginarraylwidehat A_1 = widehat A_2,widehat B_1 = widehat B_2,widehat C_1 = widehat C_2.\ID = IE = IFendarray)

II. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: minh chứng hai đoạn thẳng bởi nhau, hai góc bởi nhau

Phương pháp:

Sử dụng những tính chất:

+ Ta sử dụng định lý: Điểm nằm tại tia phân giác của một góc thì phương pháp đều nhì cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} )(Rightarrow MA = MB)

+ Giao điểm của hai đường phân giác của nhì góc trong một tam giác nằm trê tuyến phố phân giác của góc trang bị ba

+ Giao điểm các đường phân giác của tam giác cách đều bố cạnh của tam giác.

Dạng 2: minh chứng hai góc bởi nhau

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: Điểm nằm phía bên trong một góc và bí quyết đều nhì cạnh của góc thì nằm tại tia phân giác của góc đó.

Dạng 3: chứng tỏ tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Ta áp dụng một trong những cách sau:

- sử dụng định lý: Điểm nằm phía bên trong một góc và biện pháp đều hai cạnh của góc thì vị trí tia phân giác của góc đó.

Xem thêm: Jav Viết Tắt Là Gì ? Jav Là Từ Viết Tắt Của Japanese Jav Viết Tắt Là Gì

- sử dụng định nghĩa phân giác

- minh chứng hai góc đều nhau nhờ nhị tam giác bằng nhau

Dạng 4: việc về đường phân giác với những tam giác quan trọng đặc biệt (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp:

Ta thực hiện định lý: vào một tam giác cân, đường phân giác của góc sinh hoạt đỉnh bên cạnh đó là con đường trung đường của tam giác đó.