Bài viết này vẫn đưa cho các em một kiến thức và kỹ năng mới: định đề Ơ-clit về đường thẳng tuy vậy song, đồng thời nêu ra những đặc thù của hai tuyến phố thẳng song song. Trong bài viết cũng có những bài tập giúp những em củng vắt kiến thức.

Bạn đang xem: Tiên đề ơclit về đường thẳng song song lop 7


TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG

I/ Lý thuyết

1. Tiên đề Ơ-clit

Qua một điểm ở xung quanh một mặt đường thẳng chỉ gồm một con đường thẳng song song với đường thẳng đó.

*

Điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a, mặt đường thẳng b đi qua M tuy nhiên song cùng với a là duy nhất.

2. đặc điểm của hai đường thẳng tuy vậy song

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng song song thì:

+) hai góc so le trong bằng nhau

*

+) hai góc đồng vị bằng nhau

*

+) nhì góc trong thuộc phía phụ nhau

II/ bài bác tập

Bài 1:

Vẽ đường thẳng a cùng điểm A không thuộc a. Vẽ đường thẳng b đi qua A và tuy nhiên song cùng với a. Vẽ được mấy mặt đường thẳng b như thế?

Giải:

(A otin a,;,,A in b)

Hình vẽ:

*

Theo định đề Ơ-clit, chỉ vẽ được một con đường thẳng b.

Bài 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào biểu đạt đúng nội dung của định đề Ơ-clit.

a) nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng tuy nhiên song cùng với a thì bọn chúng trùng nhau.

b) mang đến điểm M ở ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M tuy vậy song với đường thẳng a là duy nhất.

c) có duy tốt nhất một mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với một con đường thẳng đến trước.

d) Qua điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a có tối thiểu một con đường thẳng song song với a.

Giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) không đúng vì có khá nhiều đường trực tiếp cùng tuy nhiên song với đường thẳng a.

d) Sai bởi qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ gồm duy độc nhất vô nhị một mặt đường thẳng tuy vậy song với a.

Bài 3:

Điền vào địa điểm trống (...) trong tuyên bố sau:

Nếu một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy vậy song thì:

a) nhì góc so le trong ...

b) nhị góc đồng vị ...

c) nhì góc trong cùng phía ...

Giải:

a) bởi nhau.

b) bằng nhau.

c) bù nhau.

Bài 4:

Hãy điền vào địa điểm trống (…) trong số phát biểu sau:

a) Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có không quá một mặt đường thẳng song song với…


b) Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một con đường thẳng song song với…

c) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, chỉ bao gồm một con đường thẳng tuy vậy song với …

d) giả dụ qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng tuy nhiên song cùng với a thì….

e) đến điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng trải qua A và song song cùng với a là …

Giải:

a) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không thực sự một đường thẳng song song với đường thẳng a.

b) Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có khá nhiều nhất một con đường thẳng tuy nhiên song với đường trực tiếp a.

c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một mặt đường thẳng tuy vậy song với đường trực tiếp a.

d) nếu qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song cùng với a thì chúng trùng nhau.

e) mang lại điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song với a là duy nhất.

Bài 5:

Vẽ hai tuyến phố thẳng a, b thế nào cho a // b. Vẽ mặt đường thẳng c cắt a tại điểm A. Hỏi c tất cả cắt b tốt không?

a) Hãy vẽ hình, quan tiếp giáp và trả lời thắc mắc trên.

b) Hãy suy ra rằng: nếu a // b và c cắt a thì c giảm b.

Giải

a) Hình vẽ:


*

Ta có: a //b và c cắt a tại c thì c giảm b.

b) Ta gồm a //b, c giảm a trên A

Giả sử c không cắt b thì suy ra c //b. Vậy qua điểm A kẻ được 2 đường thẳng a cùng c cùng song song với b trái với định đề Ơclít

Vậy ví như a // b, c giảm a thì c cắt b.

Bài 6:

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ mặt đường thẳng a tuy nhiên song với BC, qua đỉnh B vẽ mặt đường thẳng b tuy nhiên song với AC. Hỏi vẽ được mấy con đường thẳng a, mấy đường thẳng b, bởi vì sao?

Giải:

*

Theo tiên đề Ơclit về mặt đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một con đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

Xem thêm: ' Cát Heo Là Gì ? Cát Lợn Có Giá Trị Không? Cát Lợn Là Gì

Bài 7:

Hình 22 cho thấy thêm a // b cùng (widehat A_4 = 37^0)

*

a) Tính (widehat B_1)

b) đối chiếu (widehat A_1) cùng (widehat B_4)

c) Tính (widehat B_2)

Giải:

*

Bài 8:

Hình 23 cho biết thêm a // b cùng c giảm a tại A, cắt b trên B.

*

Hãy điền vào khu vực trống (…) trong những câu sau:

a) (widehat A_1 = ...) (vì là cặp góc so le trong)

b) (widehat A_2 = ...) (vì là cặp góc đồng vị)

c) (widehat B_3 + widehat A_4 = ...) (vì …)


d) (widehat B_4 = widehat A_2) (vì …)

Giải:

*

 

 

Tải về