Trong phép nhân, những thành phần được gọi là thừa số và tác dụng được gọi là tích.

Bạn đang xem: Thừa số là gì

Ví dụ: trong phép nhân: (3 imes 2 = 6) bao gồm (3;2) là những thừa số; (6) được hotline là tích.

Dạng 2: Tính cực hiếm của tích.

Từ phép nhân mang đến trước, em chuyển về tổng của đa số số hạng để nhẩm cùng tìm cực hiếm của tích.

Ví dụ: (3 imes 2 = 3 + 3 = 6)

Dạng 3: Toán đố.


- Đọc cùng phân tích đề: việc thường đến giá trị những số giống nhau, yêu mong tìm quý giá của một vài nhóm.

- Tìm giải pháp giải của bài bác toán: muốn tìm giá trị của một số trong những nhóm, ta thường lấy quý hiếm của một đội nhóm nhân với số nhóm.

- trình diễn bài toán.

- soát sổ lại lời giải và tác dụng em vừa tìm kiếm được.

Xem thêm: Bài 127 Trang 50 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 127 Trang 50

Ví dụ:Mỗi nhỏ gà gồm (2) chân. Năm nhỏ gà như vậy sẽ sở hữu được mấy chân ?

Cách giải:

Năm nhỏ gà như vậy gồm số chân là:

(2 imes 5 = 10) (chân)

Đáp số: (10) chân.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài xích 1: Ôn tập những số mang đến 100
bài 2: Số hạng - Tổng
bài 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Phép cộng tất cả tổng bằng 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài xích 5: 49 + 25
bài bác 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài xích 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài xích 10: bài toán về những hơn.
bài 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài xích 14: việc về thấp hơn
bài bác 15: Ki-lô-gam
bài 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài bác 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài bác 19: Bảng cộng
bài bác 20: Phép cộng tất cả tổng bởi 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một số hạng trong một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một vài
bài xích 3: 11 trừ đi một số trong những : 11 - 5
bài bác 4: 31 - 5
bài bác 5: 51 - 15
bài xích 6: 12 trừ đi một trong những
bài bác 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài bác 9: kiếm tìm số bị trừ
bài xích 10: 13 trừ đi một số : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài xích 12: 53 - 15
bài 13: 14 trừ đi một vài : 14 - 8
bài 14: 34 - 8
bài bác 15: 54 - 18
bài xích 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một trong những
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài xích 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài bác 19: Bảng trừ
bài xích 20: 100 trừ đi một số trong những
bài bác 21: search số trừ
bài xích 22: Đường trực tiếp
bài 23: Ngày, tiếng
bài bác 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài xích 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài bác 3: Ôn tập về thống kê giám sát (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách
bài 1: Tổng của đa số số
bài xích 2: Phép nhân
bài bác 3: vượt số - Tích
bài bác 4: Bảng nhân 2
bài 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài 7: Bảng nhân 5
bài xích 8: Đường vội khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài xích 9: Phép chia
bài 10: Bảng phân tách 2
bài bác 11: 1 phần hai
bài 12: Số bị phân tách - Số chia - thương
bài xích 13: Bảng chia 3
bài bác 14: một phần ba
bài 15: tìm một thừa số của phép nhân
bài xích 16: Bảng phân tách 4
bài xích 17: một phần tư
bài bác 18: Bảng phân tách 5
bài 19: một trong những phần năm
bài bác 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài bác 21: tra cứu số bị phân tách
bài xích 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài xích 23: Số một trong những phép nhân với phép phân tách
bài bác 24: Số 0 trong phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài xích 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài bác 2: So sánh các số tròn trăm
bài bác 3: những số tròn chục từ bỏ 110 đến 200
bài bác 4: các số từ bỏ 101 mang đến 110
bài xích 5: các số trường đoản cú 111 cho 200
bài 6: những số có tía chữ số
bài 7: So sánh những số có tía chữ số
bài xích 8: Mét
bài bác 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài xích 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, đối chọi vị.
bài bác 12: Phép cộng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.