- Chọn bài bác -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập thông thường trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập thông thường trang 100Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Luyện tập phổ biến trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập thông thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập chung trang 123Luyện tập chung trang 124Giới thiệu hình trụ. Reviews hình cầuLuyện tập phổ biến trang 127Luyện tập tầm thường trang 128


Bạn đang xem: Please wait

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 Thể tích hình lập phương giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 5): Viết số đo tương thích vào ô trống:

*

Lời giải:

Tính ra nháp rồi điền hiệu quả vào bảng. Chẳng hạn, nghỉ ngơi cột cuối:

Diện tích một mặt là:

600 : 6 = 100 (dm2)

Vì 100 = 10 x 10 đề nghị cạnh hình lập phương dài 10dm

Thể tích hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000(dm3) xuất xắc 1m3.

*

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 5): Một khối kim loại hình lập phương tất cả cạnh là 0,75m. Mỗi đề – xi – mét khối kim loại cân nặng 15kg. Hỏi khổi kim loại đó trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Lời giải:

Thể tích khối sắt kẽm kim loại đó là:

0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)

0,421875 m3 = 421,875 dm3

Khối sắt kẽm kim loại đó cân nặng nặng:

15 x 421, 875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 5): Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 7 centimet và độ cao 9 cm.

Xem thêm: Giải Bài 116 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1 16 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1

Một hình lập phương bao gồm cạnh bởi trung bình cộng của ba size của hình vỏ hộp chữ nhật bên trên . Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật