Viết số đo tương thích vào ô trống:Một khối kim mô hình lập phương bao gồm cạnh là 0,75m. Từng đề-xi-mét khối kim loại đó trọng lượng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?


Viết số đo tương thích vào ô trống:

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- diện tích s một phương diện = cạnh ( imes ) cạnh. 

- diện tích toàn phần = diện tích s một mặt ( imes ) 6.

Bạn đang xem: Thể tích hình lập phương lớp 5

- Thể tích = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) cạnh.

Lời giải chi tiết:

+) Hình lập phương (1) cùng (2) học viên tự tính.

+) Hình lập phương (3):

Vì (36 = 6 imes 6) phải cạnh hình lập phương lâu năm (6cm).

Diện tích toàn phần là: ( 36 imes 6 = 216;(cm^2))

Thể tích hình lập phương là: ( 6 imes 6 imes 6= 216;(cm^3))

+) Hình lập phương (4):

Diện tích một khía cạnh là: ( 600 : 6 = 100;(dm^2))

Vì (100 = 10 imes 10) bắt buộc cạnh hình lập phương dài (10dm).

Thể tích hình lập phương là: ( 10 imes 10 imes 10= 1000;(dm^3))

Ta có công dụng như sau:

*


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Một khối kim mô hình lập phương có cạnh là 0,75m. Từng đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại đó trọng lượng 15kg. Hỏi khối kim loại đó khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối kim loại ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

- Đổi thể tích vừa kiếm được sang đơn vị đề-xi-mét khối.

- Tính khối lượng của khối sắt kẽm kim loại ta lấy cân nặng của mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại nhân với thể tích khối kim loại (với đơn vị đề-xi-mét khối).

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Khối kim loại hình lập phương cạnh 0,75 m

Mỗi dm3: 15 kg

Khối kim loại: ...kg?

Bài giải

Thể tích của khối sắt kẽm kim loại đó là:

0,75 × 0,75 × 0,75 = 0,421875 (m3) 

Ta có: 0,421875m3 = 421,875dm3 

Khối kim loại đó khối lượng số ki-lô-gam là:

15 × 421,875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg.


Bài 3


Video gợi ý giải


Một hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương gồm cạnh bởi trung bình cùng của ba kích cỡ của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật;

b) Thể tích hình lập phương.

Phương pháp giải:

- Tính độ dài cạnh hình lập phương = (chiều nhiều năm + chiều rộng lớn + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật : (V = a × b × c), trong các số ấy (a, b, c) là ba kích cỡ của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Tính thể tích hình lập phương: (V = a × a × a), trong những số đó (a) là độ dài cạnh hình lập phương.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 × 7 × 9 = 504) (cm3)

b) Độ lâu năm cạnh hình lập phương là:

((8 + 7 + 9) : 3 = 8) (cm)

Thể tích của hình lập phương là:

(8 × 8 × 8 = 512) (cm3)

Đáp số: a) 504cm3;

b) 512cm3.


Lý thuyết

1. Thể tích hình lập phương


Quy tắc: Muốn tính thể tích hình lập phương ta rước cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.


*

Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương tất cả cạnh (2cm).

Giải:

Thể tích hình lập phương đó là:

(2 imes 2 imes 2 = 8(cm^3))

Đáp số: (8cm^3)

2. Một số trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính thể tích hình lập phương khi biết độ nhiều năm cạnh

Phương pháp: ý muốn tính thể tích hình lập phương ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.

Dạng 2: Tính thể tích hình lập phương khi ăn mặc tích bao phủ hoặc diện tích s toàn phần.

Phương pháp: Tính diện tích s một mặt tiếp nối tìm lập luận để tìm độ nhiều năm cạnh.

Dạng 3: Tính độ lâu năm cạnh lúc biết thể tích

Phương pháp: nếu tìm một trong những (a) mà (a imes a imes a = V) thì độ lâu năm cạnh hình lập phương là (a).

Dạng 4: so sánh thể tích của một hình lập phương cùng với thể tích một một hình vỏ hộp chữ nhật hoặc với cùng 1 hình lập phương khác

Phương pháp: Áp dụng cách làm để tính thể tích từng hình rồi so sánh.

Dạng 5: Toán bao gồm lời văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán cùng yêu mong của đề bài rồi giải bài toán đó.

Xem thêm: Bài 19 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 19 Trang 15


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.