Để biểu thị sự cỗ vũ với điều gì đó, chúng ta dùng "stand for". Trong trường đúng theo nói ai đó hữu dụng thế, thành ngữ đề xuất đến là "have the upper hand".

Bạn đang xem: Take a stand là gì

Take a stand on (something)

Thành ngữ này thể hiện việc bạn gồm quan điểm, lập trường ví dụ về điều gì đó. Trong tranh luận, hai người có thể đứng trên phần lớn lập trường không giống nhau.

Ví dụ: "It’s time to take a stand on homelessness. I believe that everyone should be provided free housing" (Đã mang đến lúc phải cụ thể quan điểm về chứng trạng vô gia cư. Tôi có niềm tin rằng mọi bạn nên được cung ứng nhà sống miễn phí).

Stand for (something)

Khi các bạn "stand for" điều gì đó, ai đang ủng hộ hoặc cầm cố thế, thay mặt đại diện cho nó.

Chẳng hạn: "In this organization, we stand for kindness towards others" (Trong tổ chức này, shop chúng tôi ủng hộ lòng tốt đối với mọi người).

Ngoài ra, thành ngữ này còn có nghĩa chấp nhận, chịu đựng đựng. Với những chữ cái, "stand for" tức là viết tắt.

Ví dụ: "I don"t want khổng lồ stand for his rudeness any longer" (Tôi không thích chịu đựng sự thô lỗ của anh ta lâu dài nữa).

"What bởi the letters WHO stand for?" (WHO là chữ viết tắt của loại gì?)

Stand up to

Khi ý muốn nói ai kia vùng lên, cản lại điều gì đó, các bạn dùng thành ngữ "stand up to".

Ví dụ: "Instead of teaching kids khổng lồ stand up to lớn bullies, we should make sure they aren’t being bullied in the first place" (Thay vị dạy trẻ kháng lại phần nhiều kẻ bắt nạt, bọn họ nên bảo đảm an toàn rằng các em không bị bắt nạt tức thì từ đầu).

Have a crush on (someone)

Nếu dành cảm xúc cho ai đó, các bạn dùng thành ngữ này để miêu tả tình cảm. Nó mang nghĩa ai đó đang cảm nắng, yêu thích, phải lòng đối phương.

Chẳng hạn: "Aw, you have a crush on him! I saw the way you looked at him when he came in the room" (Ôi, cậu sẽ thích anh ấy! Tớ đã thấy bí quyết cậu chú ý khi anh ấy bước vào phòng).

Have it in for (someone)

Khi "have it in for" ai đó, bạn chuẩn bị làm sợ hãi hoặc chỉ trích họ.

Ví dụ: "Karen in accounting must really have it in for me. She reported me for taking extra breaks, even though everyone does that" (Cô Karen ở thành phần kế toán có lẽ rằng có thành con kiến với tôi lắm. Cô ta đã báo cáo tôi ngủ thêm, dù mọi bạn đều có tác dụng như vậy).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 94 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 94, 95 Luyện Tập

Have the upper hand

Thành ngữ này với nghĩa có lợi thế hơn ai đó. Chẳng hạn:

"She knows I have a criminal record. So she has the upper hand if it’s her word against mine" (Cô ấy biết tôi bao gồm tiền án. Do vậy, cô ấy hữu dụng thế nếu tiếng nói của cô ấy chống lại tôi).