specimen tức là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Giải pháp phát âm specimen giọng bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của specimen.

Bạn đang xem: Specimen là gì


Từ điển Anh Việt

specimen

/"spesimin/

* danh từ

mẫu, vật dụng mẫu

specimens of copper over: đông đảo mẫu quặng đồng

specimen page: trang mẫu

mẫu nhằm xét nghiệm

(thông tục), cuồm thứ người (có một cái gì sệt biệt)

what a specimen!: thật là 1 trong thằng kỳ quái!

an unsavoury specimen: một thằng phụ vương ghê tởm

specimen

mẫu, phiên bản mẫu, ví dụ


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

specimen

* gớm tế

mẫu (chữ ký, hàng...)

* kỹ thuật

bản mẫu

bộ phận đã thử

dụng cụ đang thử

dưỡng

mẫu

mẫu đại diện

mẫu đo

mẫu kiểm tra

mẫu thí nghiệm

mẫu thử

mẫu vật

vật làm mẫu

vật mẫu

ví dụ

điện lạnh:

mẫu chất

cơ khí & công trình:

mẫu ghép hình

xây dựng:

mẫu kỹ thuật

y học:

mẫu, mẫu vật tiêu bản


Từ điển Anh Anh - Wordnet

specimen

an example regarded as typical of its class

a bit of tissue or blood or urine that is taken for diagnostic purposes

they collected a urine specimen for urinalysis


*

*

*

*

Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để né khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Nhấp con chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ mong xem.

Xem thêm: Chỉ Số Cop Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Lựa Chọn Máy Lạnh Tiết Kiệm Điện


Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ thiết yếu xác.