Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài xích 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 9 trang 33: trong số phân số sau đây phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả ? Viết dạng thập phân của những phân số đó.

Bạn đang xem: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn

*

Lời giải

Ta có : Xét mẫu mã số của những phân số vẫn cho

4 = 22 ; 6 = 2.3 ; 50 = 52.2 ; 125 = 53 ; 45 = 32.5 ; 14 = 2.7

-Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

*

Vì chủng loại của chúng không tồn tại ước nguyên tố không giống 2 cùng 5

-Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là :

*

Vì mẫu mã của chúng gồm ước nguyên tố khác 2 cùng 5

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): lý giải vì sao các phân số sau viết bên dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết bọn chúng dưới dạng đó:


*

Lời giải:

Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì mẫu số 8 = 23 chỉ có ước thành phần là 2. Ta gồm : = 0,375.

Phân số
viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn vì mẫu số chỉ có ước nhân tố là 5. Ta có : = -1,4.

Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn bởi vì mẫu số đôi mươi = 22.5 chỉ bao gồm ước nhân tố là 2 với 5. Ta có :
= 0,65.

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn vày mẫu số 125 = 53 chỉ gồm ước nhân tố là 5. Ta bao gồm : = -0, 104.

Bài 66 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): lý giải vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó


*

Lời giải:

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn do mẫu số 6=2.3 bao gồm ước thành phần là 3, khác 2 cùng 5. Ta có : = 0,1(6).

Phân số
viết được dưới dạng số thập phân vô hạn vì chưng mẫu số 11 tất cả ước yếu tố là 11 , khác 2 cùng 5. Ta có : = 0,(45).

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn do mẫu số 9=32 gồm ước nhân tố là 3, khác 2 và 5. Ta có : = 0,(4).

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn bởi mẫu số 18=2.32 gồm ước nhân tố là 3, khác 2 và 5. Ta bao gồm : = – 0,3(8).

Bài 67 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1):

*


Hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn . Có thể điền mấy số bởi vậy ?

Lời giải:

Các số nguyên tố có một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được

*

Trong những phân số trên các phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là

*

Vậy rất có thể điền 2, 3, 5

Bài 68 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): a) trong những phân số tiếp sau đây phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số nào viết được dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

*

b) Viết các phân số xấp xỉ dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn gàng với chu kì trong vết ngoặc)

Lời giải:

Các phân số đươc viết dưới dạng phân số về tối giản là

*

Xét 8 = 23; đôi mươi = 22.5; 11 = 11; 22 = 2.11; 12 = 23.3; 35 = 5.7; 5 = 5.

Các phân số

*
thỏa mãn có mẫu mã dương và mẫu chỉ gồm ước nhân tố là 2 cùng 5. Vì chưng đó các phân số trên viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Các phân số

*
bao gồm mẫu dương có các ước nhân tố 3, 11 (khác 2, 5). Vì chưng đó những phân số bên trên được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

*

Bài 69 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): cần sử dụng dấu ngoặc để chứng tỏ chu kì trong thương (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của những phép phân tách sau:

a) 8,5 : 3 ; b) 18,7 : 6

c) 58 : 11 ; d) 14,2 : 3,33

Lời giải:

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 58 : 11 = 5,(27)

d) 14,2 : 3,33 = 4,(246)

Bài 70 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số buổi tối giản

a) 0,32 ; b) -0,124 ; c) 1,28 ; d) -3,12

Lời giải:

*

Bài 71 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Viết những phân số
*
dưới dạng số thập phân.

Lời giải:

*

Bài 72 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Đố.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Luyến Ái Là Gì Trong Từ Hán Việt? Luyến Ái Là Gì

các số dưới đây có cân nhau không ? 0,(31) ; 0,3(13).

Lời giải: