Giải bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 31. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và câu trả lời các thắc mắc trong bài học. Bí quyết làm chi tiết, dễ hiểu, mong muốn các em học sinh nắm tốt kiến thức bài xích học.


A. Vận động khởi động

Viết những phân số sau dưới dạng số thập phân

Ta làm cho như sau:

*

B. Chuyển động hình thành loài kiến thức

1. Đọc kĩ câu chữ sau:

Số thập phân hữu hạn

Các số thập phân 0,5; 0,15 và 0,125 còn được gọi là số thập phân hữu hạn.

Bạn đang xem: Số thập phân hữu hạn

Ví dụ: những số -2,5; 0,38; 7,125 là các số thập phân hữu hạn

2. A) Viết các số sau dưới dạng số thập phân: $frac512$; $frac411$.

Ta có tác dụng như sau:

*

b) Đọc kĩ nội dung sau

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số 0,4166.... Là một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số 0,4166.... được viết gọn gàng là 0,41(6), kí hiệu (6) chỉ rằng chữ số 6 được tái diễn vô hạn lần, số 6 call là chu kì của số thập phân vô hạn tuần trả 0,41(6).

Tương tự:

0,3636... = 0,(36) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn bao gồm chu kì 36

-1,5454... = -1,(54) là số thập phân vô hạn tuần hoàn tất cả chu kì 54.

c) Viết những phân số tiếp sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và đã cho thấy chu kì của nó: $frac73$; $frac-165$; $frac1225$; $frac-1920$; $frac78$.

Trả lời:

$frac73$ = 2,33333… = 2,(3) là một số trong những thập phân vô hạn tuần hoàn bao gồm chu kì là 3;

$frac-165$ = -3,2 là một số trong những thập phân hữu hạn;

$frac1225$ = 0,48 là một số thập phân hữu hạn;

$frac-1920$ = 0,95 là một trong những thập phân hữu hạn;

$frac78$ = 0,875 là một trong những thập phân hữu hạn.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Quota Là Gì Và Cấu Trúc Từ Quota Trong Câu Tiếng Anh

3. Đọc kĩ câu chữ sau

Người ta minh chứng được rằng từng số thập phân vô hạn tuần hoàn mọi là một số hữu tỉ.Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một vài thập phân hữu hạn hoặ vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, từng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn phần lớn biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

Ví dụ: 0,(2) = 0,(1).2 = $frac19$.2 = $frac29$