Bài viết Số Dư Đầu Kỳ Là Gì ? Bảng Cân Đối Số sinh ra Là Gì thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu Số Dư Đầu Kỳ Là Gì ? Bảng Cân Đối Số sinh ra Là Gì trong bài viết hôm nay nha !Các bạn đang xem chủ đề về : “Số Dư Đầu Kỳ Là Gì ? Bảng Cân Đối Số sinh ra Là Gì”


Bảng cân đối số phát sinh là tài liệu vô cùng quan trọng. Nó phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có của cải/tài sản, nguồn vốn trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của mỗi công ty.

Bạn đang xem: Số dư đầu kỳ là gì

Bạn đang xem: Số dư đầu kỳ là gì

Vậy bảng cân đối số sinh ra là gì và cách lập bảng bảng cân đối số sinh ra như thế nào là chính xác và đúng luật? Mời bạn cùng tìm hiểu bài viết sau để hiểu rõ hơn về những vấn đề này.

Bảng cân đối số phát sinh là gì?


*

Bảng cân đối số sinh ra là một tài liệu quan trọng đối với công ty.

Cách lập bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối số phát sinh bao gồm 8 cột, chi tiết như sau:

Cột 1: Số hiệu tài khoản

Ghi số hiệu của từng tài khoản cấp 1 (hoặc cả tài khoản cấp 1 và cấp 2) công ty dùng trong năm báo cáo.

Cột 2: Tên tài khoản

Ghi tên của từng tài khoản theo thứ tự từng loại mà công ty đang dùng.

Cột 3,4: số dư đầu năm

Phản ánh số dư Nợ đầu năm và dư Có đầu năm theo từng tài khoản.

Số liệu để ghi được căn cứ vào sổ cái hoặc nhật ký –sổ cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7,8 của Bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 5,6: Số sinh ra trong năm

Căn cứ vào tổng số sinh ra bên Nợ, số sinh ra bên Có của từng tài khoản trong năm báo cáo.

Số liệu để ghi được căn cứ vào tổng số sinh ra bên Nợ và tổng số sinh ra bên Có của từng tài khoản ghi trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái trong năm báo cáo.

Cột 7,8: Số dư đầu năm

Dùng để phản ánh số dư Nợ cuối năm và số dư Có cuối năm theo từng khoản mục của năm báo cáo.

Số liệu ghi được tính theo công thức như sau:

Số dư cuối năm = Số dư đầu năm + Số sinh ra tăng – Số sinh ra giảm.

Tác dụng của bảng cân đối tài khoản là gì?Bảng cân đối tài khoản có nhiều công dụng khác nhau.

Bảng cân đối tài khoản đóng vai trò quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Nó có công dụng kiểm tra công việc ghi chép, tính toán. chi tiết ở những điểm sau đây:

Theo động tổng cộng: Tổng số bên Nợ và bên Có của từng cột số dư đầu kỳ, số sinh ra, số dư cuối kỳ nhất thiết phải bằng nhau (3 = 4, 5 = 6, 7 = 8).Theo từng tài khoản trên từng dòng: Số dư cuối kỳ phải bằng số dư đầu kỳ cộng sinh ra tổng trừ sinh ra giảm. Nếu không xảy ra như trên thì chắc chắn có sai sót trong ghi chép, tính toán.Nhìn vào bảng cân đối tài khoản, chúng ta khả năng đánh giá tổng quát về tình hình của cải/tài sản, nguồn vốn và quy trình buôn bán của đơn vị.Là tiền đề, cung cấp tài liệu để lập bảng cân đối kế toán.Cung cấp tài liệu cho việc phân tích vận hành kinh tế của công ty.

Bảng cân đối số phát sinh theo Thông Tư 200

Mẫu bảng cân đối số phát sinh theo TT 200

Xem mẫu bảng cân đổi số phát sinh theo TT200 tại đây.

Giải thích hạng mục của bảng cân đối số phát sinh

Các hạng mục của bảng cân đối số sinh ra có ý nghĩa khác nhau, trong đó:

Cột “Số (STT)”: Dùng để đánh số cho các tài khoản được dùng từ tài khoản đầu tiên đến hết một cách tuần tự.Cột “Tài khoản”: Cột này dùng để ghi số hiệu tài khoản (Từ 1XX –> 911)Cột “Số dư đầu kỳ”: Dùng để ghi số dư đầu kỳ của các tài khoản tương ứng. Theo đó, nếu số dư đầu kỳ bên Nợ thì ghi vào cột “Nợ”, hoặc số số dư đầu kỳ bên Có thì ghi vào cột “Có”.Cột “Số sinh ra trong kỳ”: Cột này thể hiện tổng số sinh ra (tăng, giảm) của các tài khoản tương ứng trong kỳ. chi tiết, tổng sinh ra bên Nợ thì ghi vào cột “Nợ”, bên Có thì ghi vàocột “Có”.Cột “Số dư cuối kỳ”: Ghi số dư cuối kỳ (tăng, giảm) của các tài khoản tương ứng trong kỳ. Số dư cuối kỳ bên Nợ thì ghi vào cột “Nợ”, bên Có thì ghi vào cột “Có”.

Cách lập bảng cân đối số sinh ra theo TT 200Mỗi kế toán cần nắm vững cách lập bảng cân đối số sinh ra theo TT200.

Lập bảng cân đối số sinh ra theo TT200 là việc làm rất cần thiết. Sau đây là hướng dẫn các bước lập bảng cân đối số sinh ra chi tiết mà bạn cần biết.

Kế toán tiến hành tạo thêm cột tài khoản cấp 1 bằng cách Copy cột tài khoản cấp 1 bên Danh mục tài khoản trên nhật ký chung.

Sau đó, trên nhật ký chung, bạn dùng hàm LEFT cho cột tài khoản cấp 1 để lấy tài khoản cấp 1 từ cột TK Nợ/TK Có.

Cột mã tài khoản, tên tài khoản:

Kế toán tiến hành dùng hàm VLOOKUP hoặc Copy từ Danh mục tài khoản, tiếp theo đó bạn hãy xóa hết tài khoản chi tiết, ngoại trừ các tài khoản chi tiết của tài khoản 333. Bước này bạn chú ý phải đảm bảo danh mục tài khoản luôn được cập nhật liên tục các tài khoản về khách hàng một cách đầy đủ nhất khả năng.

Đối với cột dư có và dư nợ đầu kỳ:

Kế toán dùng hàm VLOOKUP tìm ở cân đối sinh ra tháng 1 về hoặc số dư cuối năm trước về (hay cũng là dư đầu kỳ).

Đối với cột sinh ra nợ, sinh ra xuất hiện trong kỳ:

Tiến hành dùng hàm SUMIF tổng hợp ở nhật ký chung về. Dãy ô ở đầu kỳ vẫn là cột Tài khoản Nợ/Tài khoản có.

Cột dư Nợ, dư Có cuối kỳ:Đối với cột Nợ = Max ( Số dư nợ đầu kỳ + số sinh ra nợ trong kỳ – số dư có đầu kỳ – số sinh ra xuất hiện trong kỳ, 0)Đối với cột Có = Max ( Số dư có đầu kỳ + số sinh ra xuất hiện trong kỳ – số dư nợ đầu kỳ – số sinh ra nợ trong kỳ, 0)


Cuối cùng, đối với mục tổng cộng, kế toán dùng hàm SUBTOTAL để tính tổng cho từng tài khoản cấp 1. Lưu ý là bạn chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết sinh ra mà thôi. chi tiết, bạn dùng cú pháp: SUBTOTAL (9, dãy ô cần tính tổng). mặt khác, một lưu ý mà bạn cần nhớ nữa là hãy dùng hàm SUBTOTAL để tính tài khoản 333.

Chú ý khi lập xong bảng cân đối số sinh ra

Sau khi lập xong bảng này, bạn cần chú ý các điểm như sau:

Tổng sinh ra bên Có phải bằng tổng sinh ra bên Nợ.Tổng sinh ra Có trên nhật ký chung phải bằng tổng sinh ra Có trên cân đối sinh ra.Tổng sinh ra Nợ trên nhật ký chung phải bằng tổng sinh ra Nợ trên cân đối sinh ra.Tài khoản loại 1 và 2 không có số dư bên Có. Trừ các tài khoản 159, 131, 214…Tài khoản loại 3 và 4 không có số dư bên Nợ. Trừ các tài khoản 331, 3331, 421…Tài khoản loại 5, 6, 7, 8, 9 cuối kỳ không có số dư.Tài khoản 112 phải khớp với sổ phụ ngân hàng.Tài khoản 133, 3331 bắt buộc phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai.Tài khoản 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên báo cáo NXT kho.Tài khoản 142, 242 bắt buộc phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242.Tài khoản 211, 214 bắt buộc phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng khấu hao 211.

Bảng cân đối số phát sinh không cân

Mỗi kế toán phải cân đo đong đếm sao cho bảng cân đối sinh ra được cân, phù hợp với các hóa đơn, chứng từ khác khi làm báo cáo tài chính. mặc khác, mặc dù đã tính toán nhiều lần nhưng trong một vài trường hợp, bảng cân đối sinh ra vẫn không cân. Sau đây là tác nhân và cách giải quyết cho điều này.

tác nhân gây ra nên tình trạng mất cân bằng 

Tình trạng mất cân bằng xuất phát từ 3 tác nhân chính, thường nhật đó là: Sai sót ở phần định khoản; kế toán nhập sai hàng tồn kho và cuối cùng là do quỹ tiền mặt tại công ty bị âm. Bảng cân đối sinh ra của bạn sẽ hoàn hảo hơn khi khắc phục những tác nhân này.

Cách xử lý tình trạng bảng cân đối phát sinh không cânTùy từng trường hợp chi tiết, cách giải quyết tình trạng bảng cân đối phát sinh không cân cũng khác nhau.

Vậy thì làm sao để xử lý tình trạng bảng cân đối phát sinh không cân? Theo đó, tùy tác nhân gây ra ra mà chúng ta có hướng giải quyết chi tiết:

Nếu sai sót ở phần định khoản thì kế toán cần cẩn thận kiểm tra lại từng định khoản từ đó chỉnh sửa lại cho đúng.

Bảng cân đối phát sinh không cân do nhập sai hàng tồn kho thì cần: đối chiếu bảng nhập hàng tồn kho với bảng xuất – nhập – tồn, kiểm tra lại thật kỹ lưỡng phương pháp tính giá xuất kho, ghi nhận giá vốn, kiểm tra xem có xuất hàng trước khi có phiếu nhập kho không và chỉnh sửa lại cho đúng.

Nếu bảng cân đối sinh ra không cân do phát hiện quỹ tiền âm chưa tìm được tác nhân thì bạn cần nhanh chóng kiểm tra các tất cả các bút toán thu chi trong năm tài chính.

Cuối cùng, nếu sai sót do tác nhân chưa phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao. Trường hợp này, kế toán cần tiến hành thực hiện bút toán phân bổ cho phù hợp.

So sánh giữa Bảng cân đối số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản) với Bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán có nhiều điểm giống và khác so với bảng cân đối số phát sinh.

Bảng cân đối số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản) và Bảng cân đối kế toán có nhiều điểm giống và khác nhau. Theo đó:

Điểm giống nhau

khả năng kiểm tra được tính chính xác của việc ghi chép và tính toán các số liệu kế toán trong kỳ.Cả hai đều là công cụ không thể thiếu đối với các nhà quản lý trong quy trình quản lý công ty.Chúng cung cấp thông tin về tình hình của cải/tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định của công ty.

Điểm khác nhau

Bảng cân đối số phát sinhBảng cân đối kế toán
Về nội dungCung cấp thông tin về của cải/tài sản và nguồn vốn của công ty ở 3 thống số là số dư đầu kỳ, số sinh ra trong kỳ và số dư cuối kỳ. Nó phản ánh được của cải/tài sản và nguồn vốn ở trạng thái động thông qua số sinh ra trong kỳChỉ cung cấp thông tin về số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của của cải/tài sản và nguồn vốn. Nó phản ánh được của cải/tài sản và nguồn vốn ở trạng thái tĩnh do không thể hiện số sinh ra trong kỳ.
Về kết cấuLiệt kê tất cả các tài khoản kế toán công ty có dùng hạch toán trong kỳ, không bắt buộc sắp xếp riêng thành 2 phần là của cải/tài sản và nguồn vốn. Số dư cuối kỳ của các tài khoản không được ghi nhận tổng giá trị âm.Sắp xếp theo 2 phần: phần của cải/tài sản và phần nguồn vốn. Trong đó của cải/tài sản chia thành của cải/tài sản ngắn hạn và của cải/tài sản dài hạn, nguồn vốn chia thành nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Được phép ghi nhận tổng giá trị âm cho 1 số tài khoản đặc biệt như TK 214, 229.
Cơ sởTổng số dư bên Nợ = Tổng số dư bên Có.Tổng của cải/tài sản = Tổng nguồn vốn.

Bảng so sánh giữa Bảng cân đối số phát sinh và Bảng cân đối kế toán

Trên đây là những hướng dẫn vô cùng bổ ích về cách lập bảng cân đối số sinh ra. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp cho mỗi kế toán trong việc thực hiện công việc của mình thật chính xác, đúng đắn.

Xem thêm: Luyện Tập Trang 19 Giải Toán Lớp 5 Trang 19, 20, Giải Bài Tập Trang 19, 20 Sgk Toán 5, Luyện Tập


Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Số Dư Đầu Kỳ Là Gì ? Bảng Cân Đối Số sinh ra Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Số Dư Đầu Kỳ Là Gì ? Bảng Cân Đối Số sinh ra Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Số #Dư #Đầu #Kỳ #Là #Gì #Bảng #Cân #Đối #Số #Phát #Sinh #Là #Gì