Bí quyết và mẹo đùa tài bất tỉnh bịp hot tốt nhất tại Reviewsgamebai.com
Bạn đang xem: Settle into là gì

Đang xem: Settle into là gì

Để lắng, có tác dụng lắng xuống, làm chìm xuống; lắng xuống, rún xuống, chìm xuống the rain will settle the dust mưa sẽ làm cho bụi lắng xuống ship settles tàu bắt đầu chìm dứt (công việc), thanh toán, trả (số tiền mắc nợ..) I shall settle up with you next month tháng sau tôi sẽ trả không còn nợ đến anh làm cho dễ chịu và thoải mái trong một bốn thế bắt đầu he settled himself on the sofa to watch TV cậu ấy ngả người thoải mái xuống ghế sô pha để xem tivi có tác dụng lắng dịu, làm cho nguôi the thunderstorm may settle the weather cơn bão rất có thể làm thời tiết dịu đi this pill will help to settle your nerves viên thuốc này sẽ khiến cho thần ghê của anh thư giãn khổng lồ settle someone”s hash (business) trị mang đến ai một trận, sửa mang đến ai một trận; làm thịt ai verb achieve , adjudicate , adjust , appoint , arrange , gọi the shots * , choose , cinch , clean up , clear , clear up , clinch , come lớn a conclusion , come lớn a decision , come lớn an agreement , complete , concert , conclude , confirm , decide , determine , discharge , dispose , end , establish , figure , fix , form judgment , judge , make a decision , make certain , mediate , nail down * , negotiate , order , pay , put an over to , put into order , reconcile , regulate , rule , satisfy , seal , set to rights , square , verify , work out , allay , assure , becalm , compose , lull , pacify , quell , quiet , quieten , reassure , relax , sedate , soothe , still , tranquilize , alight , bed down , decline , descend , flop , immerse , land , lay , light , lodge , perch , place , plop , plunge , put , repose , roost , seat , mix down , settle down , sink , sit , submerge , submerse , subside , touch down , abide , colonize , dwell , hang up one’s hat , inhabit , keep house , live , locate , move lớn , park , put down roots , reside , mix up trang chủ , squat , take root , take up residence , dispose of , ensconce , install , balm , gravitate , liquidate , rectify , resolve , smooth over , straighten out , set , accommodate , arbitrate , assign , calm , clarify , conciliate , deposit , designate , fall , firm , habituate , intercede , interpose , marry , moderate , nest , ordain , people , plant , populate , precipitate , provide , reduce , relieve , remit , render , sag , secure , solve , stabilize , tranquillize

từ trái nghĩa

verb confuse , mix up , unsettle , trouble , upset , worry , move , depart , leave rước từ « http://movingthenationforward.com/dict/en_vn/Settle »

Từ điển: thịnh hành | Cơ khí & dự án công trình | Hóa học và vật liệu | Kỹ thuật bình thường | tài chính


Các Dạng mẫu mã Giấy Ủy Quyền tiếng Anh Là Gì, Giấy Ủy Quyền giờ Anh tiên tiến nhất Năm 2020


Xem thêm: Bản Chất Của Tích Lũy Tư Bản Là Gì ? Bản Chất Và Quy Luật Tích Lũy Tư Bản?

*
admin

Read Next →