Cả look, seem và appear những là các động trường đoản cú liên kết (copular verbs) là hồ hết động từ nối được sử dụng như nhau. Vậy bạn đã hiểu phương pháp sử dụng của tất cả ba cồn từ này chưa?

Seem, look, appear được dùng để làm nói cảm giác, ấn tượng, đánh giá của fan nói với thứ hay fan được nói về và bao gồm vai trò nối danh trường đoản cú với tính tự (lưu ý tuyệt vời không dùng với trạng từ). Hôm nay, bọn họ sẽ cùng khám phá về phân biệt cấu trúc, bí quyết dùng: seem, look, appear trong giờ đồng hồ Anh.Bạn đang xem: It seems like là gì

1. Ý nghĩa của Seem, look, appear

Appear: (begin to) be seen: xuất hiệnLook: đưa ánh mắt .tìm kiếm (ai.cái gì)Seem: (to) hình như, nhường nhịn như, có vẻ như

Ví dụ: Shelooksunhappy. (Trông cô ấy có vẻ như buồn.)Heseemsangry. (Anh ta có vẻ như giận dữ.)Theyappear(to be) content. (Họ dường như hài lòng.)

2. Cấu trúc sử dụng seem


*

*

*

*

*

Cách áp dụng Look trong giờ đồng hồ AnhMột điểm cần lưu ý là tính từ, không phải trạng từ, được sử dụng sau các động trường đoản cú nối. Chúng ta không nói:

Shelookedangrily.(Cô ấy trông dường như giận dữ.)

Mà họ phải nói là:

Shelookedangry. (Cô ta trông dường như giận dữ.)

Shelookedangrily at the intruder. (Cô ấy chú ý kẻ hốt nhiên nhập một biện pháp giận dữ.)

Look (s) as if . Like: Sau hễ từlookchúng ta có thể dùng asif . Like + mệnh đề.

Bạn đang xem: Seem like là gì

Bạn vẫn xem: It seems like là gì, cấu trúc seem trong giờ anh Đầy Đủ nhất

Ví dụ:

Itlooksas if it’s going lớn rain again. (Trời trông dường như như là sắp tới mưa.)Itlookslike we’re going trang chủ without suntan. (Có vẻ như là bọn họ sẽ về bên mà không biến thành rám nắng.)Itseemsas if they’re no longer in love. (Họ dường như như là không còn yêu nhau nữa.)Itseemslike she’ll never agree to a divorce. (Dường như là cô ấy đã không bao giờ chấp dìm ly hôn.)

Chúng ta cũng có thể dùng mệnh đềTHAT (that – clause) sau It seems… vàIt appears…, nhưng lại không dùng mệnh đềTHATsau hễ từlook. Sau Itlooksphải dùngAS IF . LIKEsau sẽ là mệnh đề (as if . Lượt thích clause).

Ví dụ:

Itseemsthat I may have made mistake in believing you did this. (Hình như tôi đã nhầm khi tin yêu rằng anh đã có tác dụng điều này.)Itappearsthat you may be quite innocent of any crime. (Có vẻ như là các bạn sẽ hoàn toàn vô tội.)Itlooksas if . Lượt thích you won’t go to prison after all. (Có vẻ như sau cùng là bạn sẽ không bắt buộc đi tù.)

18 phương pháp sử dụng khác nhau của “look”

Look at: Nhìn

Ví dụ: he’s looking at you.

Look for: tìm kiếm kiếm

Ví dụ: can you help me look for my glasses?

Look forward to v-ing: muốn đợi

Ví dụ: i’m looking forward to lớn hearing from you.

Look after: chuyên sóc

Ví dụ: the nurse looks after her patients.

Look away: con quay đi

Ví dụ: she looked away when the nurse pricked her arm with the needle.

Look back: quay trở lại nhìn, ngoái cổ nhìn lại

Ví dụ: don’t look back when you walk.

Look back upon: quan sát lại (quá khứ)

Ví dụ: don’t look back upon the past.

Look out: coi chừng, cẩn thận

Ví dụ: look out! There’s a oto coming.

Look in: nhìn vào . Lép tạt qua

Ví dụ: the boy is looking in the big hole.

Look into: điều tra, nghiên cứu . Hướng đến phía, phía raLook on: đứng xem, nhìnLook over: kiểm tra, chú ý . Bỏ qua, tha thiết bị (lỗi lầm)

Ví dụ: the accountant is looking over accounts.

Look through: lờ đi, không thèm chú ý . Xem từ đầu đến cuối . Coi lướt qua

Ví dụ: he looked through his old friend.

Look round: quan sát quanh . Suy nghĩ kĩ càng, có cân nhắc

Ví dụ: the guy is look round the flat.

Look to: lưu ý, cẩn thận về . Trông cậy vào ai cho câu hỏi gì

Ví dụ: she should look to her manners.

Look up to somebody: kính trọng ai đó

Ví dụ: he must look up khổng lồ his parents.

Look upon somebody as…: coi ai như thể …

Ví dụ: he looks upon me as his younger brother.

Look down on somebody: xem thường ai đó

Ví dụ: never look down on him.

6. Bài bác tập

Bài 1. Gạch ốp chân vào những liên hễ từ trong câu

She is such a good student.It tastes terrible.Mr. James looks so handsome in this suit.It turns bigger than expectation.These tasks seem khổng lồ be difficult for us.I feel grateful to have you as my friend.It smells so bad.She always proves to be a good girl.I will become Miss. Universe one day.The number of students remained unchanged within 2 years.The landscape here is so stunning.These jeans feel too tight for her.She seemed tired after the buổi tiệc ngọt yesterday.

Bài 2. Đọc cùng xem những câu văn sau là đúng hay sai ngữ pháp

Sau đó điền từ bỏ Correct (Đúng) cùng Incorrect (Không đúng) vào bên cạnh

Mary seemed sad.Mary seemed sadly.The cake tastes good.The cake tastes well.The train is slowly.The train is slow.Remember to lớn stay calmly.Remember to lớn stay calm.Your project sounds interesting.Your project sounds interestingly.The negotiations appear khổng lồ be better.The negotiations appear be better.The bride looks so gorgeous.The bride looks so gorgeously.

Bài 3: gạch men chân hễ từ trong những câu sau

Viết A nếu kia là action verb (Động trường đoản cú chỉ hành động) hoặc L (Nếu là liên động từ)

The girl feels nervous.Today is her wedding day.She sits in a fancy chair.Footmen carry the chair on their shoulders.Her parents arranged the marriage.She is only sixteen years old.She sees her husband for the first time.He looks handsome and kind.She appears happy and content.The family hopes for a happy marriage.

Bài 4: Điền rượu cồn từ nối tương thích vào nơi trống và chia động từ

become sound feel look

appear grow seem getting

She…….. So beautiful in that trắng dress.A. What about going to lớn the Italian restaurant? B. That ……..great!She wants to lớn ……….a fashion designer lượt thích Victoria Beckham in the future.I ………..painful in my stomach after eating that cake.It ……..interesting that he didn’t lượt thích anything except that bowl.Teenagers like to make their own choice when they……… older.Turn on the fan. It is …….. Hotter & hotter.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Generally Là Gì, Nghĩa Của Từ Generally, Cấu Trúc Và Cách Dùng Generally Trong Tiếng Anh

Đáp án

Đáp án bài 1. Gạch ốp chân vào các liên hễ từ vào câu1. Is2. Tastes3. Looks4. Turns5. Seem6. Feel7. Smells8. Proves9. Become10. Remained11. Is12. Feel13. SeemedĐáp án bài bác 2. Đọc cùng xem những câu văn sau là đúng tuyệt sai ngữ pháp. Sau đó điền từ Correct (Đúng) và Incorrect (Không đúng) vào mặt cạnh1. Correct2. Incorrect3. Correct4. Incorrect5. Incorrect6. Correct7. Incorrect8. Correct9. Correct10. Incorrect11. Correct12. Incorrect13. Correct14. IncorrectĐáp án bài xích 3. Gạch men chân cồn từ trong các câu sau. Viết A nếu đó là action verb (Động trường đoản cú chỉ hành động) hoặc L (Nếu là liên cồn từ)1. L2. L3. A4. A5. A6. L7. A8. L9. L10. AĐáp án bài xích 4. Điền động từ nối thích hợp vào chỗ trống và phân tách động từ1. Looks2. Sounds3. Become4. Felt5. Sounded6. Grow7. Getting

Trên đó là một số cách áp dụng cơ phiên bản của look, seem với appear trong giờ Anh. Hy vọng nội dung bài viết sẽ cung ứng thêm một nguồn kiến thức và kỹ năng mới cho chúng ta nắm được giải pháp sử dụng rõ ràng từ kia biết cách vận dụng một biện pháp phù hợp.