1. Cách thực hiện Very

Dùng Very cùng với tính từ, vượt khứ phân từ giữ lại vai trò là tính từ với trạng từ. Very trong trường vừa lòng này nghĩa là “rất”.Bạn đã xem: Sau really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to lớn get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Sau really là gì

Nhưng lưu ý cách dùng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very không được dùng với thừa khứ phân từ bao gồm nghĩa bị động. Ráng vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) hay được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh vấn đề tính từ ngơi nghỉ thể so sánh nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước đối chiếu nhất có most. Vào trường hợp này, ta thay bởi by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very latest.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ chưa hẳn thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng đối chiếu hơn của tính từ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng với tính từ với trạng từ bỏ vốn đã tất cả nghĩa “cực kỳ”. Cố kỉnh vào đó, có thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với các tính từ có nghĩa hoàn hảo nhất như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không dùng với rượu cồn từ. Rứa vào đó, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý kết cấu the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.


*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vì chưng you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt & uncle.I can"t believe I am really going to meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh vấn đề điều gì nhiều người đang nói hoặc một chủ kiến bạn chuyển ra.

Ví dụ:

I want to help, I really do.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally & trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ bỏ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường xuyên trong câu bao phủ định, để sút cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: địa chỉ của Really bao gồm thể thay đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không chắn chắn về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh vấn đề bạn không hề hay biết.

Dùng Really trong câu hỏi và câu bao phủ định khi bạn có nhu cầu ai kia nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me lớn believe that?I don"t really need khổng lồ go, vày I?

Dùng Really để miêu tả sự vui ham mê hoặc kinh ngạc về điều gì đó.

Xem thêm: Bảo Hiểm Aia Là Gì ? Các Gói Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia Có Tốt Không

Ví dụ:

We"re going to japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể thổ lộ bạn thất vọng về việc mà ai đó đã làm.