a serious disagreement that separates two people who have been friends and stops their friendship continuing:


Bạn đang xem: Rift là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ movingthenationforward.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


He points out that it " remains one of the most violent and corrupt countries in the world ", with " deep rifts of incomprehension between our many communities " (p. xi).
Scarcely less deep are the rifts on important matters such as economic, social and environmental legislation, to name but a few areas.
I speak of the worsening divides of all types, the erosion of social cohesion and the widening rifts between societies.
Nowadays, the press is interested in disputes, rifts, sensations, scandals affecting individuals and not much else.
All the rifts, or nearly all the rifts, between divergent types and moods and interests are concealed.
Please pray that these workshops really inspire and excite church leaders and that they also go someway towards healing the rifts in the church.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên movingthenationforward.com movingthenationforward.com hoặc của movingthenationforward.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập movingthenationforward.com English movingthenationforward.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bài 10 Trang 75 Sgk Toán 6 Tập 2 : Góc, Giải Bài 10 Trang 75

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語