Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Relax nghĩa là gì

*
*
*

relax
*

relax /ri"læks/ ngoại rượu cồn từ nới lỏng, lơi rato relax one"s hold: buông lỏng ra, nới lỏng rarelax discipline: thả lỏng kỷ luật có tác dụng dịu đi, làm chùng, làm sút căng thẳngto relax tension: làm thực trạng bớt căng thẳng có tác dụng giãn ra, tạo cho dễ chịu, giải (trí)to relax one"s mind: giải tríto relax one"s muscles: làm sút bắp cơ giảm nhẹ (hình phạt) có tác dụng yếu đi, làm suy nhược (y học) làm nhuận (tràng)to relax the bowels: làm cho nhuận tràng nội động từ lỏng ra, chùng ra, giân ra (gân cốt bắp cơ) sút bớt, nguôi đi, giảm căng thẳng, vơi đianger relaxes: cơn giận nguôi đihis features relaxed: nét khía cạnh anh nhẹ điworld tension relaxes: tình hình trái đất bớt căng thẳng giải trí, nghỉ ngơi ngơito relax for an hour: vui chơi giải trí trong một giờ đồng hồ đồng h
làm chùnglàm chùng (ứng suất)làm yếunớinới lỏngLĩnh vực: toán & tingiảm nhẹ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): relaxation, relax, relaxed, relaxing


*

*

*

relax

Từ điển Collocation

relax verb

ADV. deeply Deeply relax all your muscles. | completely, totally | a little, slightly | just, simply Just relax và take it easy. | gradually, slowly He gradually relaxed & began lớn enjoy himself. | consciously She realized how tense she was and consciously relaxed. | visibly

VERB + RELAX begin to lớn | try khổng lồ Just try to relax completely. | learn lớn | help sb (to) Use music to lớn help you relax. | make sb | appear to, seem to lớn Julie seems lớn be relaxing a little now.

PREP. against Jenna relaxed against the pillows. | into His severe expression relaxed into a half-smile.

PHRASES lie/sit back và relax, relax and enjoy sth/yourself

Từ điển WordNet
Xem thêm: Focus Keyword Là Gì ? Giải Thích Full Khái Niệm Về Từ Khóa Seo

English Synonym and Antonym Dictionary

relaxes|relaxed|relaxingsyn.: ease up loosen restant.: tighten