Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Ready là gì

*
*
*

ready
*

ready /"redi/ tính từ sẵn sàngdinner is ready: cơm trắng nước sẽ sẵn sàngto be ready to go anywhere: chuẩn bị đi bất cứ đâuready! go!: (thể dục,thể thao) sẵn sàng! chạy!ready, present, fire!: chuẩn chỉnh bị, ngắm, bắn! sẵn lònghe is ready khổng lồ help you: anh ta sẵn lòng giúp anh để sẵnto keep a revolver ready: để sẵn một khẩu pháo lục nắm ý, cú; có khuynh hướngdon"t be so ready to lớn find fault: đừng gắng ý hoạnh hoẹ như thế sắp, sắp đến sửanow ready: chuẩn bị sửa xuất bản (sách)a bud just ready lớn brust: nụ hoa chuẩn bị nở bao gồm sẵn, khía cạnh (tiền)ready money: tiền có sẵn (trong tay); tiền mặtto pay ready money: trả tiền mặt nhanh, mau, ngay lập tức tức khắc; lưu lại loáta ready retort: câu đối đáp nhanhto have a ready wit: cấp tốc tríto have a ready pen: viết lưu giữ loát dễ dàng dànggoods that meet with a ready sale: mọi hàng chào bán rất tiện lợi nhất ngơi nghỉ gần, đúng tầm taythe readiest weapont: cái vũ khí ở sát tay nhấtready at hand; ready khổng lồ hand: nghỉ ngơi ngay gần, vừa đúng trung bình tayto be always ready with an excuse luôn luôn có vì sao để bào chữa phó từ sẵn, sẵn sàngpack everything ready: hây thu xếp mọi sản phẩm vào va liready dressed: vẫn mặc quần áo sẵn sàng cấp tốc (chỉ cần sử dụng cấp so sánh)the child that answers readiest: đứa nhỏ xíu trả lời nhanh nhất danh từ (quân sự) tứ thế chuẩn bị bắn (của súng)to come to lớn the ready: giương súng ở tứ thế chuẩn bị bắnguns at the ready: những khẩu súng ngóc lên sẵn sàng nhả đạn (từ lóng) tiền mặt ngoại đụng từ chuẩn bị sẵn sàng, sửa soạn (từ lóng) trả bởi tiền mặt
sẵn sàngRNR packet (receive not ready packet): bó chưa chuẩn bị nhậnRR frame (receive ready frame): khung chuẩn bị sẵn sàng nhậndata set ready (DSR): tập tài liệu sẵn sàngmodem ready light (MR): đèn báo môđem sẵn sàngr packet (receive ready packet): bó sẵn sàng chuẩn bị nhậnready condition: điều kiện sẵn sàngready for operation: sẵn sàng chuẩn bị cho sắp chữready indicator: cỗ chỉ báo sẵn sàngready indicator: đèn báo (máy) chuẩn bị (hoạt động)ready prompt: lốt nhắc sẵn sàngready queue: hàng hóng sẵn sàngready signal: biểu thị sẵn sàngready time: thời gian sẵn sàngready lớn be put into service: chuẩn bị sẵn sàng đưa vào sử dụngready lớn be put into service: sẵn sàng phục vụreceive not ready packet: bó chưa chuẩn bị để nhậnreceive ready (RR): sẵn sàng chuẩn bị để nhậnreceive ready frame: khung sẵn sàng chuẩn bị nhậnreceive ready packet (RR packet): bó chuẩn bị nhậnsẵn sàng hoạt độngLĩnh vực: xây dựngsẵnRNR packet (receive not ready packet): bó chưa sẵn sàng nhậnRR frame (receive ready frame): khung sẵn sàng nhậndata phối ready (DSR): tập tài liệu sẵn sàngmodem ready light (MR): đèn báo môđem sẵn sàngr packet (receive ready packet): bó chuẩn bị sẵn sàng nhậnready condition: đk sẵn sàngready for operation: sẵn sàng chuẩn bị cho chuẩn bị chữready indicator: cỗ chỉ báo sẵn sàngready indicator: đèn báo (máy) chuẩn bị (hoạt động)ready phối concrete: bê tông trộn sẵnready prompt: vệt nhắc sẵn sàngready queue: hàng đợi sẵn sàngready signal: biểu thị sẵn sàngready time: thời gian sẵn sàngready to lớn be put into service: sẵn sàng đưa vào sử dụngready to be put into service: chuẩn bị phục vụreceive not ready packet: bó chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhậnreceive ready (RR): sẵn sàng để nhậnreceive ready frame: khung sẵn sàng nhậnreceive ready packet (RR packet): bó chuẩn bị sẵn sàng nhậnLĩnh vực: toán và tintrực tuyếncamera ready copybản sẵn sàng saocamera ready copy (CRC)khuôn sẵn sàng sao

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): readiness, ready, readily


*

*

*

ready

Từ điển Collocation

ready adj.

1 prepared

VERBS appear, be, feel, look, seem | get We were getting ready to lớn go out. | get sb trying lớn get the children ready to lớn leave | consider sb, declare sb, deem sb, judge sb She was concerned to lớn protect the children from the truth until she judged them ready to lớn hear it.

ADV. all I was all ready lớn leave when the phone rang. | not quite He didn"t feel quite ready for marriage. | (just) about, almost, nearly, practically I think we"re just about ready to start. | always, ever | not yet | emotionally Though Paul had wanted a child, he wasn"t emotionally ready for it.

PREP. for I feel ready for anything! | with He"s always ready with a quick answer.

2 prepared và available

VERBS be, stand The suitcases were standing ready by the front door. | have sth, hold sth, keep sth, leave sth Please have your tickets ready for inspection. Holding his gun ready I"ve left everything ready in the kitchen. | get sth, make sth I"ll get all the boxes ready. The warships were soon made ready. | consider sth, declare sth, deem sth, judge sth The plane was refuelled & declared ready for service again.

PREP. for The cases are ready for delivery.

3 willing

VERBS appear, be, seem | remain

ADV. more than, only too, very Connors was more than ready khổng lồ oblige. She was only too ready khổng lồ believe the worst of him. | always, ever | apparently | clearly

PHRASES ready and willing always ready & willing to lớn help

Từ điển WordNet


n.

poised for action

their guns were at the ready

v.

adj.

completely prepared or in condition for immediate kích hoạt or use or progress

get ready

she is ready lớn resign

the bridge is ready khổng lồ collapse

I am ready to lớn work

ready for action

ready for use

the soup will be ready in a minute

ready to learn khổng lồ read

mentally disposed

he was ready to lớn believe her

brought into readiness

dinner is ready
Xem thêm: Cheques Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Đặc Điểm, Phân Loại Và Cách Rút Tiền Mặt Séc

English Synonym and Antonym Dictionary

readies|readied|readying|readier|readiestsyn.: fit prepared setant.: tardy unprepared