Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

parallel
*

parallel /"pærəlel/ tính từ song songparallel khổng lồ (with): tuy nhiên song với tương đương, tương tự, giống như với, ngang hànghere is a parallel case: đấy là một trường đúng theo tương tự danh từ đường tuy vậy song mặt đường vĩ, vĩ tuyến đường ((cũng) parallel of latitude)the 17th parallel: vĩ đường 17 (quân sự) đường hào ngang (song song với trận tuyến) tín đồ tương đương, đồ tương đươngwithout parallel: không người nào (không gì) sánh bằng sự so sánh, sự tương đươngto draw a parallel between two things: đối chiếu hai vật (điện học) sự mắc song song dấu tuy nhiên song ngoại đụng từ đặt tuy nhiên song với; tìm tương đương với; so sánhto parallel one thing with another: so sánh vật này với đồ dùng kia song song với; tương tự với; ngang với, kiểu như vớithe road parallels the river: tuyến đường chạy tuy vậy song với con sông (điện học) mắc tuy nhiên song
<"pærəlel> danh từ o đường tuy vậy song tính từ o song song § parallel in three tubes : mạch tía ống tuy nhiên song § parallel folding : nếp uốn tuy nhiên song § parallel stream pattern : quy mô dòng tuy nhiên song § parallel tubing-string completion : hoàn tất bằng cột ống khai thác tuy vậy song § parallel-free pump : bơm tuy vậy song tự do
*

*

*

parallel

Từ điển Collocation

parallel adj.

VERBS be, run

ADV. exactly | nearly | roughly

PREP. lớn The lane is roughly parallel khổng lồ the main road. | with The road runs parallel with the sea.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem:
Parallel là gì

v.

be parallel to

Their roles are paralleled by ours

adj.

Xem thêm: Giải Bài 66 Trang 34 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 66 Trang 34

being everywhere equidistant và not intersecting

parallel lines never converge

concentric circles are parallel

dancers in two parallel rows

of or relating khổng lồ the simultaneous performance of multiple operations

parallel processing


Microsoft Computer Dictionary

adj. 1. Of or relating to electronic circuits in which the corresponding terminals of two or more components are connected. 2.In geometry và graphics, of, relating to, or being lines that run side by side in the same direction in the same plane without intersecting. 3.In data communications, of, relating to, or being information that is sent in groups of bits over multiple wires, one wire for each bit in a group. See also parallel interface. Compare serial. 4. In data handling, of or relating to lớn handling more than one sự kiện at a time, with each sự kiện having its own portion of the system’s resources. See also parallel processing.

English Synonym và Antonym Dictionary

parallels|paralleled|parallelled|paralleling|parallellingsyn.: analog analogue collimate duplicate latitude line of latitude parallel of latitude twin