Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

overdraft
*

overdraft /"ouvədrɑ:ft/ danh từ sự rút vượt số tiền giữ hộ (ngân hàng)
Lĩnh vực: xây dựngkhoản bội chisự bơm quá mứcLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự rút quáchi bộichi trộikết số thiếumức thấu chimaximum limit of overdraft: giới hạn mức thấu chisự rút quá số tiền gởi (ngân hàng)advance by overdraftsự thấu chibank overdraftchi trộidaylight overdraftsự thấu bỏ ra từng ngàyloan on overdraftkhoản cho vay thấu chioccasional overdraftthấu bỏ ra lâm thờioverdraft accounttài khoản thấu chioverdraft on current trương mục securedthấu bỏ ra trên thông tin tài khoản vãng lai có thế chấpoverdraft on current trương mục unsecuredthấu bỏ ra trên tài khoản vãng lai không tồn tại thế chấptreasury overdraftsố đưa ra của kho bạc

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Overdraft: The pumping of water from a groundwater basin or aquifer in excess of the supply flowing into the basin; results in a depletion or "mining" of the groundwater in the basin.

Bạn đang xem: Overdraft là gì

Sự thừa tích: câu hỏi bơm nước từ lưu lại vực nước ngầm tuyệt tầng ngậm nước nhiều hơn thế lượng nước đổ vào lưu lại vực, gây nên sự cạn kiệt nước ngầm trong lưu lại vực.


*

*

*

overdraft

Từ điển Collocation

overdraft noun

ADJ. enormous, huge, large | agreed, authorized | unauthorized | miễn phí We offer a không tính tiền £400 overdraft. | ngân hàng

VERB + OVERDRAFT have | get, take out | run up The president ran up a huge overdraft during her year in office. | arrange | extend, give sb, offer (sb) | pay off | increase | reduce | exceed They exceeded their overdraft by £200,000.

OVERDRAFT + NOUN facility | limit

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

透支透支Provision of instant credit by a lending institution.

Investopedia Financial Terms


Overdraft

An instant extension of credit from a lending institution.

Xem thêm: Hạt Nhựa Elastomer Là Gì - Tính Ứng Dụng Của Nhựa Tpe


Investopedia Says:
If you have an overdraft account, your bank will cover checks which would otherwise bounce. As with any loan, you pay interest on the outstanding balance ofan overdraftloan.