1) ra mắt về SDN:

SDN hay mạng điều khiển và tinh chỉnh bằng phần mềm (Software Defined Networking) được dựa vào cơ chế bóc riêng việc kiểm soát điều hành một luồng mạng cùng với luồng dữ liệu (control plane và data plane). SDN dựa vào giao thức luồng mở (Open Flow) với là tác dụng nghiên cứu vãn của Đại học tập Stanford và California Berkeley. SDN bóc định con đường và chuyển các luồng dữ liệu riêng rẽ và chuyển kiểm soát và điều hành luồng sang yếu tố mạng riêng có tên gọi là thiết bị kiểm soát luồng (Flow Controller). Điều này được cho phép luồng các gói dữ liệu đi qua mạng được kiểm soát theo lập trình.Trong SDN, control plane được tách bóc ra từ các thiết bị vật lý và đưa đến những bộ điều khiển. Bộ tinh chỉnh này rất có thể nhìn thấy tổng thể mạng lưới, và vị đó được cho phép các kỹ sư mạng làm cho chế độ chuyển tiếp buổi tối ưu dựa trên toàn bộ mạng. Những bộ điều khiển và tinh chỉnh tương tác với những thiết bị mạng thứ lý thông qua 1 giao thức chuẩn OpenFlow.Kiến trúc của SDN tất cả 3 lớp riêng rẽ biệt: lớp ứng dụng, lớp điều khiển, với lớp hạ tầng (lớp chuyển tiếp).

Bạn đang xem: Openflow là gì

*

Lớp ứng dụng: Là các ứng dụng sale được thực hiện trên mạng, được liên kết tới lớp tinh chỉnh và điều khiển thông qua những API, cung cấp khả năng cho phép lớp áp dụng lập trình lại (cấu hình lại) mạng (điều chỉnh những tham số trễ, băng thông, định tuyến, …) thông qua lớp điều khiển.Lớp điều khiển: Là khu vực tập trung những bộ điều khiển thực hiện việc điều khiển cấu hình mạng theo những yêu ước từ lớp ứng dụng và kĩ năng của mạng. Các bộ điều khiển này có thể là các ứng dụng được lập trình.Lớp đại lý hạ tầng: Là những thiết bị mạng thực tế (vật lý giỏi ảo hóa) thực hiện việc chuyến qua gói tin theo sự tinh chỉnh của lớp điểu khiển. Một thiết bị mạng có thể chuyển động theo sự điều khiển của đa số bộ điều khiển và tinh chỉnh khác nhau, vấn đề này giúp bức tốc khả năng ảo hóa của mạng.

2) open Flow:

OpenFlow là tiêu chuẩn chỉnh đầu tiên, hỗ trợ khả năng truyền thông giữa các giao diện của lớp tinh chỉnh và điều khiển và lớp chuyến qua trong phong cách thiết kế SDN. OpenFlow chất nhận được truy cập trực tiếp và tinh chỉnh và điều khiển mặt phẳng gửi tiếp của những thiết bị mạng như switch và router, cả thiết bị vật lý với thiết bị ảo, cho nên vì vậy giúp dịch rời phần tinh chỉnh và điều khiển mạng ra khỏi những thiết bị chuyển mạch thực tiễn tới ứng dụng điều khiển trung tâm.Các đưa ra quyết định về những luồng traffic sẽ được ra quyết định tập trung trên OpenFlow Controller giúp đơn giản dễ dàng trong bài toán quản trị cấu hình trong toàn hệ thống.Một máy OpenFlow bao hàm ít độc nhất 3 thành phần:

Secure Channel: kênh kết nối thiết bị cho tới bộ điều khiển (controller), được cho phép các lệnh và những gói tin được gửi giữa bộ tinh chỉnh và thiết bị.OpenFlow Protocol: giao thức cung cấp phương thức tiêu chuẩn và mở đến một bộ điều khiển media với thiết bị.Flow Table: một liên kết hành động với mỗi luồng, giúp sản phẩm công nghệ xử lý những luồng cố gắng nào.
*

3) OpenvSwitch:

OpenvSwitch (OVS) là 1 dự án về gửi mạch ảo đa lớp (multilayer). Mục tiêu chính của OpenvSwitch là hỗ trợ lớp chuyển mạch cho môi trường ảo hóa phần cứng, trong khi hỗ trợ nhiều giao thức và tiêu chuẩn được sử dụng trong hệ thống chuyển mạch thông thường. OpenvSwitch hỗ trợ nhiều technology ảo hóa dựa trên căn cơ Linux như Xen/XenServer, KVM, và VirtualBox.

*

OpenvSwitch cung cấp các nhân tài sau:- VLAN tagging và 802.1q trunking- Standard Spanning Tree Protocol (802.1D)- LACP- Port Mirroring (SPAN/RSPAN)- Tunneling Protocols- QoSCác thành phần chủ yếu của OpenvSwitch:ovs-vswitchd: thực hiện biến hóa các luồng gửi mạch.ovsdb-server: là một trong lightweight database server, cho phép ovs-vswitchd triển khai các truy hỏi vấn mang lại cấu hình.ovs-dpctl: vẻ ngoài để cấu hình các switch kernel module.ovs-vsctl: app để truy hỏi vấn và update cấu hình ovs-vswitchd.ovs-appctl: phầm mềm gửi command để chạy OpenvSwitch.Cài đặt OpenvSwitch trên Ubuntu:Cài để OpenvSwitch:apt-get install openvswitch-datapath-source openvswitch-common openvswitch-switchCài đặt phần mềm máy ảo Oracle VirtualBox:sudo apt-get install virtualboxSau khi thiết lập xong, chạy ovs-vsctl show để kiểm tra việc setup đã thành công:

22e5b123-3bba-4f5c-8fbe-483fbfeb604f ovs_version: "2.5.2" tạo thành Bridge:Tạo một bridge mới:ovs-vsctl add-br br0ifconfig br0 upAdd interface đồ vật lý vào bridge new tạo:ovs-vsctl add-port br0 enp1s0ifconfig enp1s0 0dhclient br0Khi địa chỉ interface đồ lý vào bridge OVS, mọi địa chỉ cửa hàng IP được gán đến interface đồ dùng lý đó đều dứt hoạt động. Địa chỉ IP được gán cho interface thiết bị lý sẽ tiến hành gán cho một port khác trên bridge để mọi kết nối sẽ trải qua port này.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 77 Trang 89 Sgk Toán 6 Tập 1 ), Bài 77 Trang 89 Sgk Toán 6 Tập 1

*
Kiểm tra bên trên ovs-vsctl show:
*
Tạo các Interface ảo:ip tuntap add mode tap vport1ip tuntap địa chỉ cửa hàng mode tap vport2ifconfig vport1 upifconfig vport2 upGán các interface ảo vào bridge:ovs-vsctl add-port br0 vport1ovs-vsctl add-port br0 vport2Kiểm tra trên ovs-vsctl show:
*
Gán những interface ảo đến máy ảo:Trên Oracle VirtualBox, lựa chọn Network mang đến 2 interface ảo vport1 cùng vport2 vừa tạo:
*
Trên 2 lắp thêm ảo đã nhận được IP từ DHCP và có thể ping thông mang đến nhau:
*
Kiểm tra routing table:
*
Kiểm tra MAC table:
*
Kiểm tra thông tin về Bridge:
*
Vậy là họ đã tạo ra Bridge trên OpenvSwitch, tạo được những interface ảo cùng gán mang lại máy ảo. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá về VLAN, flows, Openflows controller bên trên OpenvSwitch.